We speak your languages
Parrot

Сигурност на данните при превод

Сертифицирана защита за Вашата чувствителна бизнес информация

Сигурност на данните

Сигурността на Вашите данни е приоритет за EVS Translations! Гледайте видеото за да разберете как EVS Translations обработва Вашите данни и гарантира сигурността им.

Качествена защита на Вашите преводи

Сигурността на данните е приоритет за всеки бизнес; и още повече - за компаниите, които оперират на интернационално ниво.

Като международна преводаческа компания, EVS Translations - със своите вътрешни екипи от IT специалисти, вътрешен правен отдел и отдел за управление на качеството - е в състояние да отговори на високите изисквания за сигурност на своите клиенти, като предложи технически и организационни мерки за пълното спазване на всички изисквания на Общ регламент относно защита на данните на ЕС (GDPR).

Индивидуални решения за сигурността на Вашите данни

Вътрешни ИТ екипи с дългогодишен опит могат да съобразят мерките с риска за конкертни проекти и да предложат индивидуални решения, които да отговарят на приоритетите Ви. Като сигурен трансфер на данни чрез собствен защитен сървър или криптирани VPN сървъри, както и криптиране на имейли с чувствителна информация.
Достъпът до данните на клиента е ограничен до определен брой експерти, предварително съгласуван с клиента, а всички влизания в системата и процеси са строго документирани и архивирани.
В допълнение, всички служители на EVS Translations подписват редица документи за конфиденциалност

Научете повече: Защита на чувствителни данни при превод

Решения за сигурност, които отговарят на Вашите нужди

„За компания от технологичния сектор, организирахме обмен на електронна комуникация чрез защитения e-mail портал на клиента. В допълнение, трансферът на данни (от получаване на запитването до предаването на готовия проект), се осъществи чрез VPN връзка директно от сървъра на клиента. Достъпът беше ограничен до ясно определен екип от щатни ръководители на проекти, специалисти по преводни технологии и преводачи. Благодарение на тясното сътрудничество с клиента и стандартизираните процеси в EVS Translations успяхме да създадем решение за сигурност на данните, което удовлетвори всички участници.”

Йохан Бетгенс, генерален мениджър на отдел ИТ, EVS Translations

Новият Общ регламент относно защита на данните на ЕС (GDPR)

EVS Translations изпълнява всички изисквания на GDPR. Това включва:

  • Строги изисквания за обработка на лични данни
  • Стандарти за криптиране на електронна комуникация
  • Строги правила относно сроковете за съхранение и унищожаване на данни
  • Строги изисквания за организиране и архивиране на документация
  • Строго ограничен и документиран достъп до бази данни

Искате да научите повече за процесите на работа и как EVS Translations изпълнява изискванията на международните стандарти за защита на данни? Всеки от международните офиси в Европа и Северна Америка има щатен екип, който следи и управлява мерките за сигурност и подпомага клиентите с индивидуализирани решения за сигурност на данните.

Сигурност на данните – EVS Translations Blog

Какво всъщност включва работата на служител по ИТ поддръжка в EVS Translations?

 

В много малко други сектори развитието е толкова бързо, колкото в ИТ сектора (съкратено от „информационни технологии“). Това означава, че ИТ средата на дадено дружество трябва да бъде оценявана редовно и да се адаптира към новото развитие на технологиите, изискванията за [...]

Управление на риска и информационна сигурност в преводаческите процеси

 

Надеждната и безотказна IT инфраструктура е по-важна за компаниите в наши дни от когато и да било. От една страна режимът на достъп до информация и ресурси на техните служители и доставчици на преводачески услуги трябва да бъде все по-гъвкав. От друга страна поверителността [...]

ДАННИ = СИЛА, включително – и най-вече – в преводаческата индустрия

 

Дружествата, които редовно имат нужда от преводи, често са изправени пред проблема кого да наемат и какви решения ще отговарят най-добре на техните нужди: преводач на свободна практика, преводаческа агенция или преводаческа фирма с вътрешни преводачи? Дружествата във [...]

Обратното броене започна – готови ли сте за нов общ регламент за защита на данните?

 

От 25 май 2018 г. европейският Общ регламент за защита на данните (ОРЗД) ще се отнася за всички дружества във и извън Европейския съюз, които обработват лични данни (например име, дата на раждане или IP адрес), в рамките на ЕС, и предлагат услугите си на европейския пазар. [...]