06.12.2012

Адвокатската професия процъфтява

Преди два месеца икономическият министър Делян Добрев заяви, че България е наела най-добрата адвокатска кантора в света, за да защитава интересите на националната ни електрическа компания в делото с „Атомстройекспорт“.

Изниква въпросът защо държавата ни не се е доверила на българска адвокатска кантора.

По последни данни броят на адвокатите в България надхвърля 12 000, като Софийската адвокатска колегия (САК) – най-голямата в страната и на Балканския полуостров – наброява около 5 000 членове.

На фона на безпрецедентния казус със съдия Венета Марковска, очакваната официална позиция на Европейската комисия по случая и разклатеното доверие към съдебната система в България, адвокатската професия процъфтява, като най-високи са темповете на разстеж в София.

През 2011 г. в Софийския районен съд са постъпили и са били образувани 25 502 нови наказателни дела, което е с 3 321 повече от предходната 2010 година.

Постъпилите граждански дела за 2011 г. са 83 020, също с 3 000 повече от предходната 2010 г.

Не е изненадващ фактът, че на фона на задълбочаването на икономическата и финансова криза най-висок е бумът на изпълнителните дела срещу длъжници поради неизпълнени задължения, като най-висок е делът на междуфирмената задлъжнялост.

По данни на Камарата на частните съдебни изпълнители в момента при частните съдебни изпълнители в цялата страна има 500 000 висящи производства с вземания за няколко милиарда лева.

Увеличаването на броя на международните компании, които оперират на българския пазар и на този на българските такива, които имат търговски взаимоотношения извън рамките на страната, превърна консултанския бизнес в един от най-привлекателните за юристите.

Като тук най-търсените услуги са: учредяване и регистрация на търговски дружества и клонове, консултиране при Joint Ventures, проучване на форми за инвестиране, договори за търговско представителство, франчайзинг и лизинг, медиация, ликвидация, сливания и придобивания, международно данъчно планиране.

Без значение от областта, в която практикуват, в своята професия юристите следва да са изключително внимателни към всеки детайл.

В професия, в която една-единствена грешка при тълкуването или неправилно ползвана терминология могат да доведат до тежки юридически последствия, как отделните адвокати и адвокатските кантори биха могли да гарантират точността на писменото и устното слово на език, различен от българския?

Търсите ли фирма за преводи с експертен опит в юридическите преводи, доказан с препоръки от международни клиенти?

EVS Translations не е преводаческа агенция, а фирма за преводи.

Правният отдел на EVS Translations се състои от екип от юридически преводачи (носители на езика) в Европа, САЩ и Азия и предлага пълната гама услуги, сред които юридически преводи с легализация и заверки.

Ако имате нужда от юридически преводи или необходимост от преводи за корпоративно право, административно право, публично право, конкурентно право, патентно право, осигурително право, трудово право, документи необходими за съдебни спорове и съдебни дела, искове, договори, лицензи, патенти, арбитражни решения, превод на пълномощно, нотариални заверки, документи за недвижими имоти и данъчно облагане, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес, относно юридически превод, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.