07.12.2016

Андрогиния (Androgyny)

Андрогиния
Андрогиния (Androgyny) – Дума на деня − EVS Translations

Каква картина се появява в съзнанието ви при думата cyborg (киборг)? Мъж ли си представяте или жена? И понеже обикновено роботите и андроидите притежават едновременно и мъжки, и женски черти, всъщност те изглеждат безполови, или може би е по-добре да се каже андрогинни (androgynous). И макар терминът androgyny (андрогиния) да изглежда като дума от бъдещето, всъщност тя е съществувала още в едни от най-ранните световни култури.

В исторически план съществуват многобройни свидетелства за човешка андрогиния, открити в едни от най-ранните писмени извори.
Например популярният древен мит за Хермафродит и водната нимфа Салмакида, според който нимфата се влюбва в забележително красивия син на Афродита и Хермес − Хермафродит и отправя молба към боговете да бъде свързана с него завинаги. Боговете удовлетворяват желанието й и двете тела се сливат в една андрогинна форма. Андрогинният Хермафродит е смятан от някои извори и за символ на брачната институция, представляваща свещения съюз на мъжа и жената като въплъщение на двата пола.

Както вече сте се досетили, андрогинията е съчетание на мъжки и женски характеристики и макар думата да е дефинирана за пръв път в английския език около 1850 г. в една енциклопедия по анатомия и физиология, тя се среща рядко в писмена форма, за разлика от съществителното androgyne (андрогин) и прилагателното androgynous (андрогинен).

Основният етимологически корен на думата може да бъде проследен до Древна Гърция и в крайна сметка се състои от съчетанието на две гръцки думи − andros (мъж) и gynea (жена) и е синоним на „hermaphrodite, мъж и жена в едно“.

Думата adrogyne (андрогин) първа навлиза в английския език от старофренски през латински и е записана в творбата на Ричард Хюлот Abcedarium Anglo Latinum, където през 1552 г. той дефинира значението й така: „Androgyne (андрогин), това е човек от двата вида, едновременно мъж и жена.“ А следващото споменаване на думата e от 1601 г. и продължава да я утвърждава като синоним на хермафродит. То е в превода на Филемон Хланд на Historie of the world (История на света) от Плиний: „Деца от двата пола, които наричаме hermophrodites (хермафродити). В древността са били познати под името androgyne (андрогини).“

Прилагателното androgynous (андрогинен) се формира в езика през следващите десетилетия и е споменато за пръв път през 1651 г. в книгата Matæotechnia Medicinæ Praxeωs: „Природата…се задоволи с онова, което е андрогинно и безразборно.“

Днес половата неопределеност може да бъде открита в модата, изкуството, лайфстайла и половата идентичност. Размитите полови роли след Втората световна война подтикнаха жените да носят панталони, въведени от новаторката в модата Коко Шанел, чийто андрогинен стил се оказа вечен.

В изкуството иконата в поп музиката Дейвид Бауи е сред най-блестящите примери на артист, съчетаващ мъжки и женски черти в своето алтер его − символът на сексуалната неопределеност, Ziggy Stardust − и това е точно по времето, когато андрогинията навлиза в мейнстрийма през 70-те години на 20 век. Друг забележителен артист с андрогинна индивидуалност е Грейс Джонс.

Когато става дума за полова идентичност трябва да споменем, че съществуват и андрогини, чиито манталитет и полови роли се лутат между мъжкото и женското. Те се възползват от предимствата и недостатъците на двата пола и усвояват поведението, което изглежда най-ефективно в определена ситуация.