19.06.2019

Апнея / Apnea

Апнея / Apnea – Дума на деня – EVS Translations
Апнея / Apnea – Дума на деня – EVS Translations

Когато става дума за езика, много често думите получават положителни или отрицателни значения. Например, когато чуете думата „напрежение“, най-често я свързвате с нещо негативно; и обратното – думата „ентусиазъм“ почти никога не се възприема като нещо отрицателно. Днешната дума, apnea, е една от тези странни думи: въпреки, че обикновено я възприемаме като нещо негативно, свързано с едно определено състояние, може да е изненадващо за някои да научат, че чрез други начини на употреба, думата всъщност може да има положителен смисъл и да се смята за нещо полезно.

Първо нека разгледаме думата от неутрална гледна точка. Ако говорим за заболяването, апнеята означава затруднение при дишане или на практика – спиране на дишането. Изграден на базата на съвременния латински, терминът идва от гръцката дума apnoia, която означава липса на дишане, а тя от своя страна може да бъде разчленена на представката a-, означаваща „без“ и кореновата дума pnein, (дишам). Първата употреба на този термин в писмения английски език е във формата на дефиниция в Glossographia Anglicana Nova, творба на Томас Блаунт от 1707 г.: „Апнея, липса на дъх; цялостно потискане на дишането.

Макар, че е трудно да го допуснем, апнеята всъщност е много често явление. И макар да знаем, че тя може да бъде предизвикана от задавяне с нещо, при употреба на наркотици, по време на анестезия или поради травма или заболяване, с изненада може да открием, че можем да я предизвикаме и по собствено желание, като се опитваме да задържим дъха си или неволно, в моменти на силна емоция като смях или плач.

И все пак, за мнозина от нас, най-типичният негативен аспект на този термин е при неговата широка употреба в израза sleep apnea (сънна апнея). Свързана с безброй други здравословни проблеми, сънната апнея включва дълги паузи при дишане или плитко дишане по време на сън. Това води до повишени нива на CO2 в кръвта, което кара мозъка да събуди тялото, за да започне нормално дишане, а това води до по-малко спокоен сън. Макар липсата на сън да не е фатална, при онези от 1 до 6% от населението, които страдат от сънна апнея, се проявява повишен риск от сърдечносъдови заболявания, инсулт и диабет.

Но всъщност апнеята съвсем не е нещо единствено лошо: може да се използва и като начин за трениране на тялото по време, когато дишането не е възможно. Ако се вгледаме в традиционния риболов (преди появата на подводния), традиционния риболов с харпун, гмуркането с шнорхел, дълбочинното гмуркане за лов на перли и дори синхронното плуване, всички тези дейности включват някаква форма на дихателен контрол, докато тялото е под вода. Ако прекрачим нормалното/традиционно приложение на апнеята, тя може да се прояви и в такива малко познати подводни спортове като подводния футбол, подводното ръгби и дори подводния хокей, в спортната стрелба и дори когато използваме термина в неговия основен смисъл – в състезателната подводна апнея ( тя е нещо като подобрена версия на децата, които се състезават кой може да задържи дъха си най-дълго в басейна).

Може би най-положителния смисъл на термина може да се намери в употребата му при каране на сърф. Заради природата на зоната за сърфиране, където, поради наличието само на няколко секунди в най-добрия случай за приготовление преди огромната сила на водата да ви притисне или завърти след като се стовари с помитаща сила, това може лесно да причини паника, а способността за контролиране на дишането може в изключителни случаи да реши въпроса дали ще запазите хладнокръвие или ще загубите съзнание, което може да се окаже фатално. Чрез прилагането на медитативни принципи и контролирани дихателни техники, сърфистите решават проблема двустранно: едно спокойно, медитативно състояние позволява на тялото да консумира по-малко кислород, а използването на контролирана апнея засилва капацитета на белите дробове и позволява ефективно използване на кислорода.

Така че, както при много от нашите думи, които разглеждаме отвъд очевидния положителен или отрицателен смисъл, който им даваме, те могат да бъдат добри или лоши, като всичко зависи от това как ги използваме.