24.10.2018

Augmenting / Подпомагане, Подобряване

Augmenting / Подпомагане - Дума на деня - EVS Translations
Augmenting / Подпомагане – Дума на деня – EVS Translations

Американският физик и теоретик Ричард П. Файнман веднъж казва: „Отговорността [на човешката раса] е да прави каквото може, да научи каквото може, да подобри решенията и да предаде тези знания.“ И макар това да звучи като едно доста всеобхватно заявление за начало на тази статия, то изразява същността на днешната дума и какво е значението ѝ за всички нас в ежедневието. В крайна сметка, като хора и във всекидневните си дейности, ние никога не се задоволяваме с поддържане на съществуващото положение: искаме нещата да бъдат по-добри, искаме подобрения. Да използваме, например, една метафора от физическите упражнения: ако искате да повишите силата на горната част на тялото си, няма да успеете, ако просто правите кардио упражнения – трябва да прибавите някакви специални или специфични упражнения, което е и основата на нашата днешна дума.

Интересно е, че и нашият термин augmenting, както и изходната английската дума – augment, имат еднакво наследство – идват от къснолатинската augmentare, която означава „да повишиш“, през старофренската augmenter, като и двете думи са представени за първи път в една и съща творба – Science of Cirgurie (Наука за хирургията) от Ланфранк от Милано, която е преведена на английски около 1400г. Думата augment, която означава „да разшириш, да добавиш към или да допълниш“ е спомената за първи път в следното изречение: „Необходимо е да се подпомогне (to augment) подхранването на тялото с полезна мъдрост.“ Виждаме, че думата augmenting, която е деепричастие на augment,може да бъде дефинирана като „действието по разширяване на нещо, по допълването му и подпомагането му“ и в появята й в следното заглавие в текста „За подхранването и подпомагането на зеления лимон“.

В много аспекти подпомагането или подобряването на нещо напомня на една стара рекламна кампания на BASF, която заявява: „В BASF ние не произвеждаме множество продукти, които да купувате, ние правим множеството продукти, които купувате по-добри.“ Що се отнася до преводаческата индустрия – много хора разглеждат човешкия превод и машинния превод като две отделни, самостоятелни услуги, като потребителите са принудени да избират едната или другата; обаче тази черно-бяла гледна точка игнорира факта, че човешкият и машинният превод отлично могат да се подпомагат един друг. Истина е, че машините могат по-ефективно да обработват обемната преводаческа работа благодарение на скоростта си, но липсата на културно разбиране и неспособността да разпознават тон, стил и контекст дава предимство на човешкия превод когато става въпрос за специфична, изключително точна и педантична работа. Ако се използват поотделно и двата вида имат своите недостатъци; но, ако биват подпомагани един от друг, ще получите стойност, която е много по-голяма от стойността на отделните части ‒ едно безспорно предимство за клиентите.

В EVS Translations моделът за компютърно подпомаган превод комбинира по най-добър начин мащабируемите решения с невронен машинен превод и превод от талантливи вътрешни преводачи, за да удовлетвори конкретните нужди на своите глобални клиенти.