06.08.2013

ИЗПЪЛНЯВАЙ ИЛИ….КАКВО?

Да променим банките за добро
Докладът на ПКБС „Да променим банките за добро” – Двойнственото значение е факт, но повод за притеснение е раздвояването на целите при прилагането му.

Парламентарната комисия по банкови стандарти (ПКБС) получи широко одобрение за своите препоръки за реформа. Почти универсално признато е, че общественото доверие в сектора на финансовите услуги трябва да бъде възстановено и ПКБС със сигурност е предвидила поредица от разумни предложения. Въпросът за много наблюдатели е колко сериозно тези предложения ще бъдат взети под внимание и колко стриктно ще бъдат изпълнени. Досега реакциите изглеждат смесени.

Правителството обеща да работи съвместно с регулаторните органи, за да гарантира, че заплащането на банкерите ще е по-надеждно обвързано с изпълнението на функциите им. Тези разпоредби ще позволят бонуси да бъдат отлагани за срок до десет години с разпоредба за възстановяване на бонуси, отпуснати на служители на банки, които са се възползвали от публично финансиране. Като оставим настрана просроченото признаване, че публичните средства, които се заделят неправомерно, неизбежно ще ппредизвикат публичен гняв, изглежда разумно да се признае, че когато банковите цикли могат да продължат по 10 години, присъждането на бонуси въз основа на шест или дванадесет месечен период на изпълнение винаги е изглеждало щедро, с или без проследяване на процеса във времето.

Поддръжници на правителството побързаха да отбележат, че безразсъдното поведение ще бъде предмет на наказателното производство. Но мнозина в бранша смятат, че ще бъде почти невъзможно да се преследват обвиненията в “безразсъдство”. Без да е прекалено нетактичен, възпиращият фактор трябва активно да функционира. Колко мъже и жени професионални спортисти ще продължат да играят стриктно по правилата, ако се премахне заплахата от червени картони или дисквалификация? Проблемът с трудностите за доказване на безразсъдно намерение бе повдигнат във вътрешен консултационен документ миналото лято и през следващите дванайсет месеца не беше направено почти нищо, за да се изясни казусът. Критиците на правителството може да предложат тези, които нарушават насоките на ПКБС, да очакват строга лекция, последвана от … е, още една строга лекция. Може би с някое и друго размахване на пръст за украса.

Продължителното настояването на правителството, че подписването на разпоредба да се поддържат по-високи фискални стандарти ще бъде доброволно, също помрачи настроението. Това напомня на един ядосан старшина, който крещи на група мъже, че всеки, който наруши неговите правила, ще бъде хвърлен зад решетките, а след това добавя, че нито един от мъжете не трябва да се регистрира за военна служба, ако не иска.

Дали това не е напразно триумфиране на стила над смисъла? Отказът от по-подробен парламентарен контрол върху тези регламенти навежда на мисълта, че е точно така.

Докладът на ПКБС бе озаглавен „Да променим банките за добро”. Двойнственото значение не убягна на никого, но по-големият повод за притеснение е раздвояването на целите при прилагането му.

В коментар относно отговора на правителството по повод доклада главният изпълнителен ръководител на Британската банкова асоциация Антъни Браун заяви:
„Обявените днес реформи представляват предизвикателство и оказват силно влияние върху банковата индустрия. Ние ще работим конструктивно с правителството и регулаторните органи, за да приложим на практика тези промени, които възприемаме като финалните стъпки за нанасянето на поправки в банковата система.”

Дали това са думите на един отрезвял човек, който говори за преобразен сектор, или облекчението на някого, който знае, че той и колегите му са получили по-лесна задача, отколкото са очаквали? Само времето ще покаже.

Ако имате нужда от финансов преводач или необходимост от финансови преводи, превеждане договори, преводи на държавни ценни книжа, облигации, счетоводни баланси, фактури, данъчни декларации, финансови отчети, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria, относно проекти за финансови преводи на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.