11.12.2019

Банзаи / Banzai

Банзаи / Banzai – Дума на деня – EVS Translations
Банзаи / Banzai – Дума на деня – EVS Translations

При големи събития в живота на хората можете да ги поздравите и да им пожелаете прекрасни неща, но това не е подходящо пожелание към коронована особа като цар или император. И докато в някои западни страни с монарх съществува вариант на израза „дълъг живот на краля или кралицата“, много японци веднага след неотдавнашната официална церемония (Sokui no rei) по възкачването на император Нарахито на Трона на хризантемата, вдигнаха ръце и извикаха „Банзай!“ Това не е непознат израз за чужденците – най-често е свързван с Втората световна война – но истинското му значение често е смътно и неразбрано.

Обикновено терминът може да се използва при аплодисменти и при изразяване на ентусиазъм; но в смисъла на дворцовия етикет той е вариация на израза „дълъг живот на императора“. Буквално се превежда като „десет хиляди години“ (Ban означава 10 000, and sai/zai – „години“), но конкретната цифра “10 000” не трябва да се възприема буквално. Също както английската дума myriad, която може да означава “10 000” или просто „огромен брой“ или „безброй“, употребата на цифрата се основава на факта, че в езиците в Източна Азия цифрата 10 000 се възприема като най-голямото число в бройната система.

Произходът на този израз – както и подобни изрази на виетнамски и корейски – може да се открие в древен Китай, където по време на династия Хан, император Ву от династията е бил наречен почтително wansui (萬歲), когато се е изкачил на планината Сонг през 110 пр. Христа. Въпреки, че според легендата император Ву е бил наречен wansui от самата планина – което си е постижение за една планина – терминът по времето на династия Тан (около 7 века по-късно), започва да се използва най-вече когато се пожелава дълъг живот на императора.

През 8-ми век нашият термин вече се използва и в Япония. Според легендите, когато веднъж император Каму се разхождал сред изсъхналите дървета по време на петмесечна суша, той се спрял, помолил боговете за дъжд, небето изведнъж потъмняло и рукнал дъжд, тогава хората от свитата му започнали да викат със страхопочитание „Банзаи!“ Съществува предположение, че терминът е дори по-стар, като се цитира едно споменаване във връзка с императрица Кьогуоку през 642 г. в книгата „Нихоншоки“ (Японски хроники).

Съвременната употреба на термина може да бъде проследена назад във времето до 1890 г. и по-конкретно до създаването и приемането на Конституцията Мейджи, когато студентите от университета крещели при появата на каретата на императора „Банзай!“ Макар и по-различен вид „превозно средство“, думата навлиза в английския език също през този период, когато поетът и журналистът сър Едуин Арнолд пише през 1893 г. в пиесата си Adzuma: „При потеглянето на влака на императора, гражданите започнаха да викат „Банзаи! Банзаи!“

В едно още по-скорошно събитие и само няколко седмици след изкачването на трона на японския император, нашият маркетингов мениджър във Великобритания, Луси Кикучи, прекара седмица в Токио и осъществи поредица от успешни бизнес срещи – така че, да я аплодираме с „Банзаи“!