22.11.2012

Здраве и безопасност при офшорните сондажи: поуките

Здраве и безопасност при офшорните сондажи
Здраве и безопасност при офшорните сондажи: поуките

Малко професии са толкова физически и умствено натоварващи, колкото работата на офшорна платформа за добив на нефт и газ. Въпреки че стандартизираната нормативна база по отношение на здравето и безопасността спомогна за значително намаляване на трудовите злополуки в сравнение с ранните дни на прохождащата индустрия, офшорните сондажи все още крият значителни предизвикателства за петролните компании

До неотдавна и операторите на платформи и учените бяха единодушни, че мерките за безопасност дотолкова са се подобрили през последните десетилетия, че офшорните сондажи са на практика по-безопасни от нефтодобива на сушата. Тази представа беше радикално ревизирана, когато платформата Deepwater Horizon на BP претърпя една от най-големите аварии, случвала се някога в сектора. През април 2010 г. при операция по разполагане на нефтодобивна сонда неочаквана експлозия подпалва платформата, убива 11 работници и причинява най-големия нефтен разлив в история на петролната индустрия. Екологичните и юридически последици от катастрофата са отлично документирани и ще са предмет на съдебни спорове години наред.

Аварията показа ясно нуждата от драстична преоценка на рисковете, свързани с офшорното сондирате, и накара нефтодобивните компании да преразгледат вътрешните си практики за здраве и безопасност на труда. През октомври 2010 г. в резултат на този нов поглед върху мерките за здраве и безопасност, Европейската комисия стартира мащабна законодателна инициатива за регулация на нефтените платформи, целяща да гарантира най-строгите стандарти за безопасност в света. Само година след това Комисията предложи закон, задължаващ европейския сектор за офшорен добив на нефт и газ да се придържа към стриктни правила за здраве, безопасност и екологична защита навсякъде в ЕС. Част от новия Регламент на ЕС цели да централизира контрола върху спазването на тези стандарти в нарочна Комисия на Съюза, която да замести действащото национално законодателство на отделните държави относно офшорните операции.

В основата на предложените разпоредби стои установеният режим за безопасност на Норвегия, който много експерти считат за най-ефективния в бранша. Норвегия, която е на първо място в света по офшорен добив на нефт и на второ по природен газ, е въвела интегрирана законодателна рамка, регулираща всички въпроси, свързани със здравето, безопасността и опазването на околната среда при офшорния добив на нефт и газ.

В допълнение, инициативата на Европа за стандартизиране на правилата за безопасност не се ограничава до бреговете на Северно море. Тя цели по-конкретно да прикани и други нации да се включат в усилията за подобряване на стандартите в индустрията. Например проект „Баренцово море 2020” се подкрепя не само от руски и норвежки доставчици на нефт и газ, като например Газпром и Statoil, но и от правителствата на двете страни.

Докато държавите и компаниите работят съвместно за предотвратяване на бъдещи трагедии в света на офшорното сондиране, изключително важно е подобрените стандарти и регламенти да бъдат преведени в услуга както на ръководителите на съоръженията, така и на работниците. EVS Translations разполага с повече от 20 години опит в превода на ръководства за здраве и безопасност на труда за нефтената и газовата индустрия. Свържете се с нас, за да разберете как нашите специализирани в сферата на нефта и газа екипи от преводачи в САЩ, Европа, Близкия Изток и Азия могат да Ви помогнат да осъществите Вашите цели и за да научите повече за нашите ценово оптимизирани езикови решения за офшорни (и не-офшорни) проекти.

Ако имате нужда от преводи за индустрия петрол / газ или необходимост от преводи на геофизични дневници, геотехнически дневници, планове за разработване, изследвания на пластовете, доклади от експедиции, ръководства за експлоатация, покани за участие в търгове, тръжна документация, презентации, протоколи, процедури, документи за експлоатация, одити за съответствие, програми за сондиране, доклади относно находища, експлоатация на находища, технически чертежи, CAD чертежи, проектна документация, доклади от експедиции, оценки на социалното въздействие, както и всякакви други документи, отнасящи се до производствени дружества и опазване на околната среда, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно проектите Ви за индустрия петрол/газ, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.