06.02.2014

Здраве и безопасност на работното място: постигане на по-безопасна работна среда при офшорен добив на нефт и газ

здраве и безопасност при работа на офшорни платформи
EVS Translations може да Ви помогне да разработите и внедрите Вашата глобална стратегия за здраве и безопасност при работа на офшорни платформи

През април миналата година четири работници на платформа за добив на петрол са убити при падане на хеликоптер близо до северния бряг на Шотландия, когато техният хеликоптер Super Puma AS332 L2 пада във водата при приближаване към летище Сумбург. Работниците, трима мъже и една жена, са сред 18-те пасажери и членове на екипажа, които пътуват към летище Шетланд от офшорна платформа. Не за пръв път въздухоплавателен съд се разбива близо до Сумбург (през 1986 г. 45 души загинаха при падане на хеликоптер на същото място) и това със сигурност не е необичайно събитие в индустрията. За съжаление, инцидентите с хеликоптер възникват почти рутинно в офшорния бизнес. В рамките само на две седмици през 2009 г. повече от 40 души, екипаж и работници на платформи, загиват в три отделни инцидента в Канада, Нюфаундленд и Северно море.

В резултат доверието сред лицата, които разчитат на хеликоптерите като средство за транспорт от и до офшорни съоръжения, е рекордно ниско. В броя си от месец юни печатното издание на индустрията, „Oil & Gas UK“, публикува резултатите от проучване сред работниците, което свидетелства за значителната загуба на доверие в хеликоптерите като безопасен начин на транспорт.

Миналогодишният инцидент напомни на обществото за рисковете, свързани с офшорния добив на нефт и газ, и принуди производствените компании да направят преоценка на вътрешните процедури за здраве и безопасност. На фона на факта, че Европейската комисия вече е приела комплексни законодателни мерки, за да гарантира, че офшорните съоръжения във водите на ЕС са с най-високите стандарти за безопасност в целия свят, изглежда неизбежно затягането на наредбите за безопасност при работа с хеликоптери, особено като се има предвид, че производствените обекти се преместват към по-отдалечени локации.

Логична отправна точка за по-приложима превантивна стратегия за безопасност е установеният в Норвегия режим на безопасност, за който много специалисти считат, че е най-ефективният в индустрията. Най-големият производител на нефт, добит от офшорни съоръжения, и вторият по големина производител на природен газ, добит от офшорни съоръжения, е внедрил единна национална законодателна рамка, регулираща въпросите на здравето, безопасността и околната среда при провеждането на офшорни дейности по добив на нефт и газ, което включва транспорт, конструктивен проект, както и насърчаване на положителна култура на безопасност.

Подобряването на здравето и безопасността на работното място разбира се е безкрайна тема не само за офшорните съоръжения, но и за цялата енергийна промишленост. Особено след като скорошните нововъведения като дезинтеграция in situ, дигитални петролни полета и други новаторски технологии революционизираха работните процеси в индустрията, установените стратегии за безопасност трябва също да бъдат преоценени. Защото само компания, чиято работна ръка разбира и изпълнява тези мерки ефективно, ще успее да се задържи на пазара.

Докато Вашата компания работи по предизвикателствата на променящата се индустрия, ние можем да Ви помогнем да разработите и внедрите Вашата глобална стратегия за здраве и безопасност при работа на офшорни платформи. Като специализиран доставчик на езикови услуги за петролната индустрия, EVS Translations се фокусира върху преводи на инструкции за здраве и безопасност, ръководства за здраве и безопасност, брошури и обучителни материали. Срещнете се с нас на 20-ия Световен конгрес по здраве и безопасност във Франкфурт, Германия през август или се свържете с нас, за да научите повече за начина, по който можем да Ви помогнем да извлечете най-голяма полза от Вашите програми за здраве и безопасност.

Ако имате нужда от преводи за индустрия петрол / газ или необходимост от преводи на геофизични дневници, геотехнически дневници, планове за разработване, изследвания на пластовете, доклади от експедиции, ръководства за експлоатация, покани за участие в търгове, тръжна документация, презентации, протоколи, процедури, документи за експлоатация, одити за съответствие, програми за сондиране, доклади относно находища, експлоатация на находища, технически чертежи, CAD чертежи, проектна документация, доклади от експедиции, оценки на социалното въздействие, както и всякакви други документи, отнасящи се до производствени дружества и опазване на околната среда, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно проектите Ви за индустрия петрол/газ, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.