30.01.2018

Дефицит на уменията по чужди езици след Брекзит

Дефицит на уменията по чужди езици след Брекзит - EVS Translations
Дефицит на уменията по чужди езици след Брекзит – EVS Translations

Може би няма да е пресилено да се каже, че в англоговорящите страни хората се безпокоят за изучаването или използването на чужд език. Все пак английският език е модерният лингва франка: той е един от основните езици за значителна част от света; най-често преподаваният чужд език и официалният или предпочитаният език в множество сфери (бизнес, наука, морска/аеронавигационна комуникация) и международни организации.

В разгара на подготовката си за повторен дебют на международната сцена заради Брекзит на Обединеното кралство ще му се наложи да оцени повторно способността си за ефективна комуникация в световен мащаб. Като се има предвид, че проучване на Европейската комисия от 2006 г. разкри, че 56% от всички участници в проучването в Европейския съюз знаят два или повече езика, нищожното число от 39% за жителите на Обединеното кралство, които могат да общуват на чужд език, не е само малко, но и представлява особен недостатък.

Тъй като се очаква търговията в световен мащаб да нарасне до приблизително 30 трилиона USD до 2030 г. спрямо настоящите 16 трилиона USD (2016 г.), като преобладаващата част от растежа се очаква да произтече от новопоявяващи се пазари, ще бъде от съществено значение за Обединеното кралство да установи стабилни търговски връзки със страните с висок ръст в региони като Източна Азия и Близкия Изток. Същевременно е важно да не се подценява потенциалът за растеж между утвърдени търговски партньори: стойността на търговията с Германия се очаква да нарасне от малко под 125 млрд. USD през 2016 г. до 178 млрд. USD – ръст от 42% или 3,5% годишно.

В тази връзка Британският съвет публикува своя доклад за Езиците на бъдещето, който определя „езиците, които ще бъдат от съществено значение за бъдещия просперитет, сигурност и световно влияние на Обединеното кралство“. Като се вземат предвид множество фактори, включително текущият износ на Обединеното кралство и свързаните езикови нужди, бъдещите търговски приоритети на бизнеса в Обединеното кралство, новопоявяващите се пазари с висок растеж, приоритети, свързани с дипломацията и сигурността на страната и обществените езикови интереси, докладът отправя препоръки към бизнеса, образователните и правителствени институции за подобряване на уменията по чужди езици. Испанският език, мандарин, френският, арабският и немският език (следвани от италианския, холандския, португалския, японския и руския език) оглавяват списъка със стратегическите чужди езици.

На ниво политика може да се направи повече, за да се промотира, информира и да се осигури финансиране за езикови програми, образователни инициативи и културно разбирателство. Бизнес организациите могат да предоставят по-добри съвети и да информират отделните фирми, които възнамеряват да извършват дейност в чужбина. Колкото до образователните институции, които могат да изградят основата за промяна, ключът ще бъде да се изготвят нови езикови програми, които дават предимство и изтъкват важността на програмите на потенциалните студенти. Езиковото обучение трябва да използва множество езици за приложения в истинския свят.

Член 50 беше стартиран само преди около 10 месеца, а, без перспективи за удължение, цялостното приключване на Брекзит все още е след цели 14 месеца. Все пак, като се има предвид времето, което ще отнеме, за да се осъществят каквито и да е от тези промени, и времето, за да се постигнат значими резултати, предлагането и търсенето вероятно ще бъдат крайно несъответстващи далеч напред в бъдещето.