26.01.2012

Страните от БРИК – как да преодолеем езиковите трудности

Производителите на оригинално оборудване и автомобилните доставчици се готвят да се възползват от очакваното значително покачване на продажбите в автомобилния сектор в региона БРИК в следващите 10 години.

Нека видим какви са потенциалните езикови трудности, с които могат да се сблъскат компаниите, когато навлизат на тези пазари.

Какви езици се говорят там?
Най-напред е важно да сте запознати с местните езици и диалекти, които се говорят в тези страни, за да прецените дали компанията Ви би могла да се изправи пред езикови бариери.

Бразилия – бразилски португалски (имайте предвид, че се различава от европейския португалски)

Русия – официален език в Русия е руският, въпреки че, наред с него, още 27 други езика се смятат за официални в различни региони на Русия.

Индия – официалният език е хинди, въпреки че английският е втори официален език. Други популярни езици са бенгали, телугу, марати, тамил, урду, пунджаби, гуджарати, каннада и малаялам.

Китай – основните два езика в Китай са мандарин и кантонски. Но преводаческата Ви компания често ще Ви пита дали Ви трябва опростен или традиционен китайски, така че ще Ви бъде от полза да научите кой какъв е. Кантонският е традиционен китайски, а мандарин – опростен. Мандарин е официалният език в Китайската република. Кантонски се говори предимно в Хонконг, Макао и провинция Гуандун.

Кои са факторите, които трябва да имаме предвид, когато превеждаме за тези пазари?
Въпреки че много международни производители на оригинално оборудване и автомобилни доставчици регулярно предоставят документация за превод, те често не са запознати как точно езиците от БРИК могат да създадат трудности при превод.

Съставихме кратък списък с най-проблемните моменти:

Съвместимост на шрифтовете
Създаване на готови за печат pdf файлове
Трудности при форматирането/оформлението/предпечатната подготовка
Авторски материали с цел интернационализация
Превод срещу локализация
Управление на качеството чрез партньори в страната
Неправилна употреба на техническа терминология
Неправилно разбиране/употреба на съкращения
Проблеми с преводната памет
Времеви разлики, създаващи закъснения

Анализ на конкретни примери
Да вземем един неотдавнашен пример, отнасящ се към един от гореизброените проблеми. Други примери ще бъдат представени в следващи издания на бюлетина.

Анализ на конкретен случай

Управление на качеството чрез партньори в страната

Един клиент се свърза с нас в търсенето си на дългосрочен партньор, който да предостави решение за превод на китайски. Тъй като компанията присъства в Китай чрез няколко дистрибуторски канала, по традиция тя поверява на китайските си партньори отговорността за превода на своята техническа и маркетингова документация на опростен китайски.

Безпокои ги обаче, че по този начин те нямат възможността да контролират качеството на документацията, която се предоставя на китайските им клиенти.

Все пак те държат китайските им партньори дистрибутори да останат ангажирани по някакъв начин с преводния процес, тъй като чувстват, че те имат ценен поглед върху китайския пазар и са наясно как да бъдат ефективно търгувани и продавани продукти в Китай.

Решение

С големия си опит в работата с такъв канал за обмен на информация, EVS Translations успя да предостави на този клиент идеалното решение.

Най-напред трябваше да оценим качеството и използваемостта на наличната им техническа документация и маркетинговите материали на опростен китайски.

С помощта на големия ни екип от вътрешни преводачи и специалисти по локализация, от техническата документация създадохме преводна памет на английски и опростен китайски. Тази памет беше изцяло анализирана и почистена с помощта на клиента и партньорите му, така че да съдържа само точна и допустима терминология, специфична за дадения клиент, която да бъде използвана при преводите в бъдеще.

След това заедно се заехме да претърсваме документацията за технически термини и съкращения, специфични за клиента и дадената област. После тези английски термини и съкращения бяха предадени на китайските партньори, за да съставят списък със съответните китайски термини и съкращения. Това е голямо предизвикателство, тъй като на китайски някои от термините просто не съществуват и трябва да бъдат внимателно подбрани подходящи алтернативи.

Интересно е, че въпреки че всички тези партньори работят в един отрасъл за един и същи клиент, техните предложения не съвпадаха напълно – дори за онези термини и съкращения, които съществуват и в двата езика.

Заедно с предложенията на партньора, EVS Translations също състави списък с еквивалентните термини и съкращения.

След това всички страни (EVS, клиентът и партньорите) си сътрудничиха, за да съставят окончателния общ речник.

След като речникът и паметта бяха вече изготвени, нашият клиент можеше по сигурен начин да ги контролира и да подобрява качеството и последователността им за цялата си документация на опростен китайски. Речникът и паметта се актуализират след всеки превод, като се използват едни и същи канали за обмен на информация, за да се гарантира, че те са винаги прецизно поддържани и актуални.

Ако имате нужда от преводи за автомобилната индустрия или необходимост от преводи на документи за собственост, автокаско, застраховки, авточасти, инструкции за безопасност, автомобилни наръчници, договори за лизинг, договори за покупко-продажба, сервизно обслужване, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно проектите Ви в автомобилната индустрия, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.