24.09.2018

Брокер / Broker

Брокер / Broker – Дума на деня – EVS Translations
Брокер / Broker – Дума на деня – EVS Translations

От купуването или продажбата на къща, защитата на вас и семейство ви със застраховка или инвестирането във финансовото ви бъдеще, днешната дума е ключова за много от най-важните решения в живота. Терминът може да се отнася до една личност или международна компания, може да означава нещо престижно или обезценено, но когато дойде ред до него, то изпълнява функция, която мнозина от нас не са в състояние или не желаят да изпълнят. И все пак, при такава важна роля, самата дума често се използва без да се разбира достатъчно как се е появила и е придобила смисъла, който има днес, така че нека се вгледаме в думата broker (брокер).

Терминът broker първоначално идва от старофренската дума brocheor, глаголно съществително от brochier със значение „продупчвам, пробивам“ (буре). Очевидно, като се има предвид първоначалното значение, терминът се е отнасял до търговците на вино, които са действали като посредници или брокери между винопроизводителите и кръчмите или други заведения. В абстрактен смисъл обаче, ролята на брокера буквално е била да прокарва и подхваща конкретна тема, за да улесни сделката.

Макар днес да асоциираме думата с известна степен на образованост или специален набор от умения, в началото съвсем не е било така. Първото споменаване на термина в английския език е в алегоричната поема Piers Plowman (написана около 1370–90 г.) от Уилям Лангланд, където авторът пише: „Заемах моите стоки на благородните дами и господа, а после се явявах брокер и сам ги купувах“, което подсказва, че терминът се е отнасял за търговец на стоки от втора ръка или съдържател на заложна къща. Още по-незавидно е следващото описание на Лангланд: „аз съм и брокер на злословието – като критикувам стоката на другите“, давайки на понятието подигравателното значение на дребен дилър или търговец на дребно.

В началото на 15 век нашата дума започва да приема смисъла, който познаваме днес. Терминът започва да се отдалечава от образа на дребния търговец, известен преди половин век, появява се специализация и той започва да означава свързване на купувача и продавача заради конкретни стоки или задачи. Например в творбата Will of Robert Beche от 1410 г. се споменава следното: „Джон Хютън, брокер Artis Aurifabrorum“, което означава брокер на златари (които правят златни бижута). Д-р Александър Баркли в неговата творба Eclogues (около 1530 г.), използва термина в смисъл на посредник в любовта, сватовник: „Толкова много кандидати, похотливци и брокери…че непорочната Пинелопи трудно можеше да опази непорочността си“. Възприемайки брокерите по-скоро като нещо положително, отколкото отрицателно, Джордж Уопъл пише в The Tide Tarrieth No Man (1576 г.): „Вашият помощник е брокер между двама души, който от време на време може и да поизлъже.“

Специализацията, започнала в началото на 15 век, се утвърждава напълно през викторианската епоха. В публикуван сборник с речи на Ричард Кобдън от 1849 г. се говори за: „Брокерите на памук от Ливърпул и предачите на памук от Манчестър.“ Освен това в речника на Джон Рамзи Маккълък Dictionary of Commerce and Commercial Navigation (1852 г.) се описват различните роли, които отделният брокер може да играе: „Тяхната такса като корабни брокери е около 2% от брутните постъпления. Когато действат като застрахователни брокери, те плащат 5% от застрахователната премия.“

Но да се върнем в днешно време, когато само в САЩ има 1.1 милиона застрахователни агенти / брокери / служители, които извършват услуги, 630 000 инвестиционни посредници, регистрирани във FINRA (регулаторният орган на финансовата индустрия), над 1.3 милиона брокери на недвижими имоти, и (като база за дискусия) над 10 000 заложни къщи. Ясно е, че за разлика от подозрителните продавачи от миналото, сме започнали да разбираме, че търсенето на помощта на информиран посредник почти винаги гарантира по-добър (и по-евтин) резултат, отколкото опита сами да се справим.