02.05.2018

CAT инструменти / CAT Tools

CAT инструменти / CAT Tools – Дума на деня – EVS Translations
CAT инструменти / CAT Tools – Дума на деня – EVS Translations

CAT Tools (CAT инструменти), или накратко CAT, идва от computer-aided translation tools (инструменти за превод с помощта на компютър). Това са софтуерни приложения, които подпомагат превеждането на съдържание чрез повишаване на производителността и точността на професионалните преводачи.

Въпреки че и машинният превод, и CAT инструментите използват софтуер за създаване на преведено съдържание, това са различни технологии, които обслужват различни цели.

При машинния превод съдържанието автоматично се превежда само от машина, като изходният текст често е далеч от перфектен и човек, обикновено пост-редактор, „съдейства“ на машината за подобряване на точността и за създаване на окончателния превод.

При превода, подпомаган от компютър, а именно машинно подпомагания човешки превод, за разлика от машинния превод (MT), преводите се извършват от хора преводачи с помощта на софтуер, който помага за автоматизирането на някои аспекти на работата на преводача.

CAT инструментите са софтуерни приложения, които обединяват всички налични технологии, за да улеснят работата на човешките преводачи.

Историята на машинния превод започва още през 1947 г., като много скоро първоначалният ентусиазъм, че машините могат да заместят човешките преводачи избледнява, за да бъде възприет нов подход към разработването на машини, които не превеждат автоматично, а по-скоро улесняват работата на човешкия преводач.

Един от първите оригинални източници, които съобщават за разработването на инструменти за подпомагане на преводите от машина, е докладът от 1966 г. на Консултативния комитет за автоматизирана езикова обработка ALPAC, който отбелязва съществуването на две системи − терминологичен речник, използван от Агенцията за преводи на Немските федерални военновъздушни сили и терминологична база данни, използвана от Европейската общност за въглища и стомана.

В края на 70-те години се правят опити за създаване на бази данни за търговска терминология и преводна памет, а в средата на 80-те години са разработени първите инструменти за превод, подпомаган от компютър, от американската компания Alpnet, колективно наречени TSS, съкращение от Translation Support System (система за подпомагане на превода). Например AutoTerm позволява на компютъра да помага на преводача в управлението на терминологията от един изходен език на всеки целеви език, който може да бъде изписван на латиница. Но високата цена на системата я прави достъпна само за големи компании, като IBM е един от първите купувачи.

Вдъхновена от TSS, холандската компания INK разработва системата TextTools, система за управление на терминологичната поддръжка, която предлага текстообработка с помощни средства за съставяне и поддържане на двуезични речници и автоматично анализиране на изходен текст за наличието на термини.

През 1984 г. е създадено дружество, което става официален търговски представител на системите на INK в Германия, а през 1987 г. разработва собствен пакет – първия редактор за превод на разделен екран (половината за изходния текст, а другата за целевия текст). И тази конкретна компания, SDL Trados, днес е лидер на пазара на инструментите за превод, подпомаган от компютър, като терминът на марката Trados стана синоним на CAT инструменти.

През 90-те години на миналия век бяха разработени първите приложения на базата на облак за инструменти за превод, подпомаган от компютър и в днешно време има голям избор от CAT инструменти на пазара − от сложни настолни решения до основни инструменти в облак.