Силата на преводите – президентските избори в САЩ и предизвикателствата на многоезиковото общество
30.01.2013

Силата на преводите – президентските избори в САЩ и предизвикателствата на многоезиковото общество

Една стара поговорка гласи, че „единственото, което има значение е, кой отива да гласува на изборите“.Нататък Силата на преводите – президентските избори в САЩ и предизвикателствата на многоезиковото общество

Драконовски мерки – търговският закон в Китай и значението на юридическите преводи
10.01.2013

Драконовски мерки – търговският закон в Китай и значението на юридическите преводи

Докато икономическият растеж на Китай продължава да моделира световната икономика, все по-глобалният профил на страната налага промени в самата нея.Нататък Драконовски мерки – търговският закон в Китай и значението на юридическите преводи