Глобално здравеопазване, глобални комуникации
05.12.2012

Глобално здравеопазване, глобални комуникации

Въпреки широкоразпространената загриженост по различни здравни въпроси, като например затлъстяването, средната продължителност на живота във Великобритания продължава да расте.Нататък Глобално здравеопазване, глобални комуникации

03.05.2011

Медицински и фармацевтични преводи и езикови услуги

  Фирма за преводи EVS Translations: Доставчик на цялостни услуги за изключителни медицински и фармацевтични преводи Централизирани преводи Централизирани системи за преводна памет съхраняват Вашата преводна памет на нашите централни сървъри, гарантирайки спазването на най-стриктни нива на контрол на качеството и последователност на превода По този начин намаляваме риска от закъснения на продукта, преразход, нарушения, съдебни … Нататък Медицински и фармацевтични преводи и езикови услуги

03.03.2011

Преводи в областта на медицината и фармацията

Преводи в областта на медицината и фармацията Предклинични проучвания – лаборатория, ІІ-ра фаза, токсикология, фармакология Клинични проучвания – протоколи, отчети, информирани съгласия Регулаторни – регистрационни досиета, листовки, КХП, етикети Производство – безопасност и здраве, стандартни оперативни процедури, методи, опаковки След пускане на пазара – контрол на безопасността на лекарствата, нежелани лекарствени реакции, доклади за безопасността … Нататък Преводи в областта на медицината и фармацията