03.03.2011

Преводи в областта на медицината и фармацията

Преводи в областта на медицината и фармацията Предклинични проучвания – лаборатория, ІІ-ра фаза, токсикология, фармакология Клинични проучвания – протоколи, отчети, информирани съгласия Регулаторни – регистрационни досиета, листовки, КХП, етикети Производство – безопасност и здраве, стандартни оперативни процедури, методи, опаковки След пускане на пазара – контрол на безопасността на лекарствата, нежелани лекарствени реакции, доклади за безопасността … Нататък Преводи в областта на медицината и фармацията

Турция модифицира законодателството си относно химическата промишленост
17.08.2010

Турция модифицира законодателството си относно химическата промишленост

Химическата индустрия е глобален сектор, което означава, че производителите на химически вещества трябва да комуникират на много езици.Нататък Турция модифицира законодателството си относно химическата промишленост