Банков надзор от страна на ЕЦБ – контрол над европейските банки
06.03.2014

Банков надзор от страна на ЕЦБ – контрол над европейските банки

Всеки е запознат с термини като „банков надзор“, „спасителни фондове“, „Lehman Brothers“, „финансова криза“ и „правителствени помощи“.Нататък Банков надзор от страна на ЕЦБ – контрол над европейските банки

20.02.2014

МСФО (IFRS) и тяхното значение

За финансово-счетоводните отдели и компании началото на календарната година е от изключително значение поради организиране на изготвянето на годишните финансови отчети и доклади за дейността от предходната година.Нататък МСФО (IFRS) и тяхното значение