DAX 30: годишни доклади на английски език за 2010 г.
16.01.2012

DAX 30: годишни доклади на английски език за 2010 г.

Краткият анализ на лексиката и формата, използвани в годишните доклади на компаниите DAX 30, разкрива значителни разлики и някои прости грешки по отношение на формулировката.Нататък DAX 30: годишни доклади на английски език за 2010 г.

11.11.2011

Планиране на годишните финансови отчети

Към момента онези от нашите клиенти, които участват на борсата, създават своите Корпоративни счетоводни насоки (Corporate Accounting Guidelines), в които са определени насоките за отчитане и фактуриране за фискалната година и са включени най-новите регулаторни изисквания за МСФО.Нататък Планиране на годишните финансови отчети