Многоезикова поддръжка за адвокати и правни отдели
17.08.2017

Многоезикова поддръжка за адвокати и правни отдели

EVS Translations е водещ доставчик на сертифицирани многоезични услуги за повечето от световните топ 20 правни фирми и редица регулаторни, държавни и публични органи, както и за правните отдели на корпорации от Fortune 500.Нататък Многоезикова поддръжка за адвокати и правни отдели

Доставчик на езикови услуги от един източник за корпоративни правни отдели
15.08.2017

Доставчик на езикови услуги от един източник за корпоративни правни отдели

Бюрото за трудова статистика (БТС) на САЩ предвижда, че броят на свободните позиции за помощник-юристи и младши юристи ще нараства с близо 10% от 2014 до 2024 г.Нататък Доставчик на езикови услуги от един източник за корпоративни правни отдели

Международни сливания – едни от най-тежките случаи за юристите
14.03.2017

Международни сливания – едни от най-тежките случаи за юристите

Международни сливания – при тях се изискват не само юридически познания, които надхвърлят границите на националното право, но също така често се осъществяват при изключително кратки срокове.Нататък Международни сливания – едни от най-тежките случаи за юристите