29.03.2012

Управление на корпоративна терминология

Една дума, няколко значения – как терминологията може да пести пари и да носи успех Експертен опит или компетентност? Естествен или натурален? Асистент или секретар? Терминологията е важна част от корпоративната комуникация и корпоративната идентичност.Нататък Управление на корпоративна терминология