Турция модифицира законодателството си относно химическата промишленост
17.08.2010

Турция модифицира законодателството си относно химическата промишленост

Химическата индустрия е глобален сектор, което означава, че производителите на химически вещества трябва да комуникират на много езици.Нататък Турция модифицира законодателството си относно химическата промишленост

29.11.2009

Кои са важните качества, които една компания трябва да вземе под внимание, когато си търси доставчик на технически преводачески услуги

Компании, които планират да развиват оперативна дейност или нови пазари в чужбина, често трябва да представят най-различна техническа документация на един или повече чужди езици.Нататък Кои са важните качества, които една компания трябва да вземе под внимание, когато си търси доставчик на технически преводачески услуги