Хармонизиране на стандартите за морска безопасност
09.04.2013

Хармонизиране на стандартите за морска безопасност

За да се предотврати евентуална европейска версия на нефтения разлив от платформата „Дийпуотър Хърайзън“ в Мексиканския залив, днес към европейските съдилища си проправя път законодателство, което има за цел да хармонизира и подобри стандартите за безопасност на проучването и добива при всички офшорни сондажни операции.Нататък Хармонизиране на стандартите за морска безопасност