01.05.2014

Черното пени или марки на 175 години – Дума на деня

Преди 175 години, на 1 май 1840 г. във Великобритания е издадена първата марка с лепило, наречена Черното пени. На нея е изобразен профилът на кралица Виктория и струва едно пени. Така стартира идеята подателят да плаща за изпращането на писмото, вместо да се заплаща при получаването му. Марката е използвана около 10 месеца и има тираж от почти 70 млн., но престава да се отпечатва заради очевидни пощенски проблеми – червеният печат върху черната марка не е достатъчно отчетлив и лесно може да се премахне, което прави възможно използването на марката повторно. Решението на въпроса е появата на марката „Червеното пени, която е отпечатана през 1841 г.

Идеята за използването на пощенски марки се възприема много бързо. През 1843 г. се появяват първите марки в Швейцария и Бразилия, а първите марки в САЩ са отпечатани през 1845 г. При такава широка популярност и международна слава на първите марки, започва и създаването на първите филателни колекции. Първото списание за филателисти или колекционери на марки в света е Stamp Collector’s Magazine. В него се отпечатва обширна информация какво се случва по света в областта на филателията и се въвеждат такива думи и изрази като колекция от марки (stamp collection), пощенска картичка (postcard), предплатен отговор или предварително плащане от подателя за писмо от получателя (reply paid), търговец на марки (stamp dealer). В българския език няма точен превод на последните две понятия. Съществува обаче понятието филателист оценител, човек, който познава достатъчно добре качествата и стойността на марките, за да помогне на купувач и продавач да постигнат приемлива цена.

Може би след 25 г. изобщо няма да съществуват марки. В днешно време се пишат все по-малко писма. В САЩ например за една година по пощата са изпратени само 160 млрд. писма, от които 50% са с рекламен характер, докато за същия период по електронната поща са били изпратени 840 млрд. маркетингови писма. За да се уверите колко силно изразена е тази тенденция, пребройте колко писма сте получили по пощата в последната седмица и сравнете с броя на писмата в електронната ви поща. Така че, нека отдадем дължимото на марките днес, докато все още знаем как изглеждат.