08.02.2018

Бъдещето на човешкия превод и защо EVS Translations се придържа към концепцията за щатни екипи

Бъдещето на човешкия превод и защо EVS Translations се придържа към концепцията за щатни екипи
Бъдещето на човешкия превод и защо EVS Translations се придържа към концепцията за щатни екипи

Състезанието за преводи, извършени от „истински“ – човешки – преводачи изглежда свирепо. Доставчиците на машинен превод изникват като гъби навсякъде на все по-чести интервали – дори гигантът Amazon се присъедини към тях през 2017 г. Машинният превод сякаш е по-бърз и по-евтин. И това наистина е така – на пръв поглед. Ако искате да прехвърлите набързо документ от 10 000 страници, за да откриете определени ключови думи и теми, то в такъв случай един груб превод ще ви свърши работа. Но ако става въпрос за превод на бизнес доклад или превод на договор, то това, което наистина има значение, са най-високото ниво на прецизност и специализираното знание. Това се отнася и за документите и текстовете, които включват някаква отговорност или задължение и чието предназначение е да предадат съобщение, което да има ефект върху получателя. Именно затова хората са предпочитани като преводачи.

7 предимства на човешкия превод:

  1. Естествен усет за езика
  2. Високоспециализирано познаване на терминологията на отделни сфери
  3. Създаване на превод, който няма да разпознаете като такъв
  4. Майсторско владеене на идиоматичния език и креативно мислене
  5. Критически анализ на изходния текст
  6. Способност да се създават текстове в различни стилове (например рекламен, информативен, бизнес стил)
  7. Съобразяване с културните особености

Нито една статистическа или невронна машина за превод не би могла да предостави толкова високоспециализиран превод, колкото един човек.

CAT технологиите подпомагат човешкия превод – едно съвместно усилие

Алтернативното решение, което прави човешкия превод по-ефективен и точен е използването на компютърно подпомаган софтуер за превод, познат като CAT инструменти (компютърно подпомагани инструменти). Предимството: индивидуалните глосари на компанията се използват последователно дори при големи обеми текст, гарантирайки по този начин, че съответната корпоративна идентичност е предадена успешно в превода, като се взимат предвид корпоративния език и специфичната за индустрията терминология.

Преводачът получава текста за превод с бележки за терминологията на компанията и референти материали, като по този начин може да се съсредоточи изцяло върху лингвистичните аспекти на работата. Графичните дизайнери и експертите за предпечатна подготовка след това подготвят пакета на завършения превод в оригиналния му формат, така че клиентът получава документ, който е готов за употреба на езика, който му е необходим. CAT инструментите са едновременно интуитивни и сложни, но винаги – актив за всеки, който работи по проекта.

Бъдещето на човешкия превод в EVS Translations

Дори след над 25 години на пазара на професионалните преводи, нашите щатни екипи преводачи в осемте офиса на компанията в целия свят все още са най-важният ни актив. Ние не се питаме „човек или машина“, а работим в съответствие с концепцията „човек и машина“. Тук не става въпрос за машинен превод, а за CAT инструментите като ресурс на целия преводачески екип, който ресурс ни позволява да предоставяме професионални специализирани преводи на нашите клиенти ежедневно – на един или повече езици, индивидуализирани и извършвани в кратки срокове. EVS Translations е позитивна по отношение на това, че хората все още са по-добрите преводачи. Ето защо поставяме високи изисквания към себе си и надхвърляме международните очаквания за преводачески услуги (ISO 17100). Всеки преводач, който работи в EVS Translations е преминал през предизвикателен процес на подбор, в който е преборил няколко други конкуренти – само 3 от 1000 подадени кандидатури са успешни.

Очаквайте в предстоящите ни публикации още полезна и интересна информация по темата за сътрудничеството между машините и хората в сферата на специализирания превод. Предстоят 3 гост публикации от Across, създатели на езиковия софтуер Across Language Server – една от водещите софтуерни програми за езикови ресурси и преводачески процеси. С тях разискваме теми като терминология, преводачески процеси и системи, информационна сигурност и защита на данни. Останете с нас и бъдете информирани!