12.06.2015

Чуждица / Loan word – Дума на деня

Чуждиците са думи, които се използват в даден език, но са заети от чужд език. Понятието чуждица се появява най-напред в английско издание през 1874 г., когато Арчибалд Хенри Сайс, ориенталист и филолог, написва своята книга The principles of comparative philology (Принципите на сравнително-историческия метод във филологията). В труда си той пише за процеса на навлизане на думи в друг език:

Колкото е по-голямо разстоянието помежду им (две цивилизации), толкова по-голямо е социалното и лингвистичното влияние, упражнявано от превъзхождащата… От лингвистична гледна точка влиянието показва своята същност под формата на заемка… Често се прилага само в лексиката, а чуждиците са общи за всички диалекти. Няма такива хора, които да имат близки съседи, без да получат нещо от тях под формата на изобретения, продукти, а социалните институции и вече изброените, почти неизбежно, се приемат с техните чужди имена.

Днес съществуват вероятно много малко езици, ако има такива изобщо, в които да няма чуждици. В продължение на хилядолетия цивилизациите заимстват чужди думи и понятия от философски учения, религиозна и икономическа дейност или военна окупация, оставяйки отпечатък по отношение на лингвистиката при различните взаимодействия от историческа гледна точка.

Японците имат някои интересни примери за чуждици, заимствани от езици, които включват португалски, немски и английски – краткото им изследване предлага интересен поглед върху японската история.

Португалските думи навлизат в японския език когато първите португалски изследователи достигнали бреговете на Япония през 1543 г. Мисионерите и търговците представили copo (стъклена чаша без дръжка и столче), която се превърнала в koppu на японски; Cristo (Христос), който станал kirisuto; и ingles (английски), който се превърнал в igirisu (Англия или Обединеното кралство на японски).

Много немски думи навлизат в японския от немски лекари, които работят в Япония. Те включват Хайнрих Бото, Шойбе, който е бил лектор в Киото в края на 19 век, и Ервин Белц, който също бил лектор и личен лекар на императорското семейство през 1902 година. Някои от чуждиците включват: karute за медицинско досие (от немското karte), noirōze за невроза (от neurose) и rentogen за рентгенови лъчи (от röntgen).

И накрая идва ред на английския език. Отношенията между Япония и Обединеното кралство започват през 1600 г., когато щурманът Уилям Адамс пристига в Япония и става съветник на шогуна по това време Токугава Иеясу. Настъпва наплив на английски думи, а окупацията на Япония от американците след Втората световна война продължава тенденцията за заимстване на английски думи.

Днес чуждиците от английски продължават да навлизат в японския чрез технологиите, бизнеса и масовата култура. Някои от тези думи са много лесни за разбиране, ако сте запознати с японското произношение, като напр. pasupōto е паспорт, а miruku е мляко. Други обаче са почти невъзможни за разбиране: перон е hōmu (това е съкратена форма и японското произношение за –form (форма)), инфлация (infure е съкратена форма) и наистина интересно – Едипов комплекс е mazakon (японското произношение на mother (майка) + con за комплекс).

Доста интересна чуждица е думата furītā. Невъзможно е да се отгатне значението на тази дума, защото е изключително странна и неясна смесица от английски и немски. Частицата fu произлиза от английската дума свободен (furii на японски). А частицата ta? На японски думата за работа на непълно работно време е заимствана от немското arbeit (arubaito на японски). Немската дума за работник е arbeiter, а японците заимстват звука ter, за да се получи думата furītā.