02.12.2014

Комплайънс / Compliance – Дума на деня

Комплайънс е дума, която си пробива път съвсем отскоро в българския език. Използва се в медицината, като например в израза „комплайънс на пациентите към предписаното лечение“ или „комплайънс към медицинска апаратура“ в смисъл на съвместимост, или в правото и бизнеса, където означава правно съответствие и съблюдаване на правилата.

Терминът извървява дълъг път в английския език. Появява се през 40-те години на 17 век с разнообразие от значения. Но като термин в бизнеса думата трябва да почака няколко столетия, преди да се появи на сцената! Трябваше да се разрази бурята около Енрон една от най-големите американски компании банкрутира, за да може думата да поеме по различен път. Думата е тласната напред от американските конгресмени Сарбанес и Оксли, които прокарват законопроект, според който мениджърите трябва да имат висока степен на лична отговорност за случващото се в компаниите, в които работят. Така много бързо се ражда нова професия – комплайънс мениджър, чиято работа се състои в това да осигури спазването на външните правила.

Основната цел е да се осигури свободно и честно съгласие (free and fair compliance), да се предотврати появата на лоши практики (base compliance), в резултат на което да има висока степен на подходящо поведение в компанията. Точно по този начин се развива и думата в течение на времето.

През 1641 г. думата е означавала любезност, услужливост. Въведена е от Джон Джаксън, пуритански проповедник, който е използвал и такива думи като съизмерим (commensurate), интимност (intimacy) и нервно (nervously) в проповедите си на английски език. Той е писал, че дори когато един монарх не е вече на власт, той все още получава „съответното мълчаливо одобрение и комплайънс от страна на държавата“.

Думата комплайънс в смисъл на добри отношения и хармония е използвана в писмена форма през 1647 г. Изглежда в Ливърпул войниците и гражданите не са се разбирали много добре. В текста е изразена надеждата, че „във всичко може да има свободен и честен комплайънс между гражданите и войниците“.

През 1649 г. Джон Милтън използва думата със значение на абсолютно съгласие до степен на сервилност. В този контекст съчетанието в превод от английски би изглеждало така: „презрян комплайънс“ (base compliance). През същата година думата се появява в същия смисъл в книгата „Eikon Basilike. Публикувана е като автобиография на крал Чарлз I, който току-що е бил обезглавен. В нея вече мъртвият крал твърди, че е страдал от угризения на съвестта заради одобрението си за една по-ранна екзекуция – „давайки своя комплайънс, е избрал онова, което е по-скоро безопасно, отколкото справедливо“. Всъщност в текста става дума за съгласието на краля да бъде екзекутиран Бъкингамският херцог, решение, което му спечелва много врагове и е една от причините за избухналата по-късно Гражданска война.