16.01.2012

DAX 30: годишни доклади на английски език за 2010 г.

DAX 30: годишни доклади на английски език за 2010 г.
DAX 30: годишни доклади на английски език за 2010 г.

Краткият анализ на лексиката и формата, използвани в годишните доклади на компаниите DAX 30, разкрива значителни разлики и някои прости грешки по отношение на формулировката.

Vorstand, Aufsichtsratв компаниите DAX 30

Има 100%-ово единодушие за това как трябва да бъде преведен на английски терминът „Aufsichtsrat“: Supervisory Board (Надзорен съвет) е изборът на всичките 30 компании. И това пълно единодушие продължава с „Vorsitz“ (Председател) за този съвет – има 28 Chairmen, 1 Chairperson и 1 Chairwoman.

Нещата са много по-разнопосочни, когато става въпрос за „Vorstand“ и „Vorsitz“. Десет пъти се среща Board of Management (Управителен съвет) и 10 пъти – Executive Board (Изпълнителен съвет), шест компании предпочитат Management Board, две – Board of Executive Directors, една е избрала Managing Board, а в ръководството на последната са предпочели Board of Managing Directors. Това прави общо шест различни наименования за една и съща функция, която изпълняват в Германия.

Ръководителят бива наричан Chairman в 19 от компаниите, CEO в 7 от тях и в две – Chairman and CEO или President and CEO.

Може да съществуват исторически или структурни причини за тези наименования.

Представяне на числените стойности в DAX 30

Това, което е много по-изненадващо, е липсата на споразумение относно начина за изписване на цифрите в годишните доклади за 2010 г. на компаниите DAX 30.

Двадесет и пет от тях използват просто символа на валутата „€“, две го изписват като „EUR“, една е избрала „euro“, а две — „euros“.

При изписването на по-големи суми 13 компании са използвали „million“, 8 са предпочели „millions“, 6 са се спрели просто на „m“, а 3 представят цифрите като „thousand“ (хиляди).

Знакът „€“ е поставен преди самите цифри в 28 от случаите, а след — в 2 случая.

Стандарти

Икономистите препоръчват използването на символи за валута, като например €/$/¥/£, и съкращението „m“ за обозначаване на милион(и).

От друга страна, съгласно ISO е препоръчително валутата да се отбелязва с код от три символа[1], например EUR, USD, GBP, JPY, докато FinancialTimes използват “€3bn”: символът за валута, цифра и съкращение за милиард без интервали между символа, цифрата или мерната единица.

WallStreetJournal използват “€”, последвано от цифра, след това интервал, последван от милион (например. €24 million).

Дори в институциите на ЕС има непоследователност, що се отнася до множественото число на „euro“. В английския вариант на Указанията за оформяне на актове2 Генералната дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия определя за правилна употребата на „euros“, докато законодателството на ЕС понякога използва „euro“ за множествено число[3], а понякога „euros“[4].

Както и да е маркирана валутата (като “€”, “EUR” или “euro”), формите за множествено число “millions”, “billions” и “thousands” не трябва да се използват при писането на цифри като “EUR 10 billion”, а само в контекст като “The government spent tens of billions of dollars on buying back government bonds” („Правителството похарчи десет милиарда долара за откупуването на правителствените ценни книжа“).

EVS Translations работи съгласно изискванията на клиента и указанията за оформяне, предоставени от клиента. Като цяло, препоръчва следния формат за валута: EUR 10 billion (в таблици съкратено до EUR 10 bn).

Ако имате нужда от финансов преводач или необходимост от финансови преводи, превеждане договори, преводи на държавни ценни книжа, облигации, счетоводни баланси, фактури, данъчни декларации, финансови отчети, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria, относно проекти за финансови преводи на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.


[1]http://www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_widely_used_standards/widely_used_standards_other/ currency_codes/currency_codes_list-1.htm

2 English Style Guide, седмо издание, 14.01.2012 г.

3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0035:01:EN:HTML, 14.01.2012 г.