23.04.2018

Дигитално поколение / Digital Native

Дигитално поколение / Digital Native – Дума на деня − EVS Translations
Дигитално поколение / Digital Native – Дума на деня − EVS Translations

Като се има предвид, че думата native (местен жител, туземец) често извиква в съзнанието образа на племена в субтропичните райони, които говорят примитивни езици и си служат с копия, лъкове и стрели, днешният термин може да ни накара да си представим жители на предградията, облечени в поло тениски, които замерят нищо неподозиращите си жертви с айфони.

Шегата настрана, но може би днес повече от всякога технологията създава пропаст между хората. И ако някога пропастта е била между хората, които разбират нещо и го приемат безрезервно и онези, които го разбират, но не го приемат, с днешния термин обръщаме внимание на тези, които получават нещо още с раждането си в опозиция с хората, които не го получават.

Ако се вгледаме в самия термин, той идва от комбинацията на digital (дума, произлизаща от латинската digitus с първоначално значение „отнасящ се до пръстите“) и native, която идва от латинската nativus и означава „получен по рождение“.

И макар идеята за native да не се е променила, digital, вместо да се употребява с първоначалното си значение, се отнася за цифрите при кодирането на компютърни данни; така че по същество нашият термин се отнася за хора, родени в ерата на интернет. Терминът се появява за пръв път в доклад от 1996 г., озаглавен „Декларация за независимостта на киберпространството“, в който авторът Джон Пери Барлоу от Фондация Electronic Frontier очертава ролята на правителството в интернет, като заявява: „Ужасявате се от собствените си деца, тъй като те са деца на дигиталния свят (digital natives), в който вие винаги ще бъдете дигитални имигранти“.

Днешната дума се занимава най-вече с разделението по отношение на схващанията. За разлика от предишни епохи, когато хората са споделяли едни и същи мисли и схващания, независимо от наличието на технологични пукнатини (спомнете си за вашите родители, баби и дядовци, които ви молят да препрограмирате телевизията или да включите принтер), днешният термин се занимава с факта, че технологията и интернет променят начина, по който хората, родени с разбиране за тази технология, взаимодействат с онези, които са имигрирали в технологията.

Един пример:забележете колко изумително важен е  4GLTE или Wifi сигналът за хората под 30, докато за повечето хора над 50 това не е краят на света и интернетът може да почака. Разбира се, това не означава, че всички деца, родени след появата на интернет са запалени създатели на дигитални кодове или че всички те са технологично грамотни, но само заради това, че са се родили с появата на технологиите и са наясно с тях, те са по-склонни да ги разбират от онези, които си спомнят времето преди появата им.