12.04.2018

Едностранна дигитализация – предизвикателство за доставчиците на езикови услуги?

Едностранна дигитализация – предизвикателство за доставчиците на езикови услуги?
Едностранна дигитализация – предизвикателство за доставчиците на езикови услуги? – EVS Translations

Проектите за превод стават все по-сложни, а нарастващият брой целеви езици и засилващият се натиск на времето са само две от причините за това. Има две сфери, които трябва да се вземат под внимание, когато става въпрос за отговаряне на изискванията за многоезични проекти за превод. Едната е аспектът на превода и по-конкретно действителният процес на редактиране на текста, а другата е паралелното развитие на подпомагащия софтуер за управление на проекти и процеси и ползите от него за преводаческата индустрия. Едно нещо е ясно – тези сфери не се развиват успоредно. Но това, което свързва и двете, е ускоряването на процеса на превод и следователно по-бързото предоставяне на услуги на клиента.

Макар през 60-те години на 20 век приложения за текстообработка да се използват само в големи предприятия, в началото на 80-те години на 20 век те стават достъпни и за масовия потребител. Предимствата на електронната текстообработка били впечатляващи. Унифицираните размери на шрифтовете улесняват четенето на текста, гарантират ясно визуално оформление и ускоряват процеса на писане. Допълнителните функции като автоматична проверка на правописа, създаване на индекси, шаблони и функцията „търсене и заместване“ намаляват процента на грешките и улесняват създаването на текст. През 1974 г. е постигнат пробив с Bravo – първият софтуер за текстообработка WYSIWYG (получаваш това, което виждаш). Това означавало, че текстът се изобразява на екрана така, както би изглеждал, когато се отпечата. Следва появата на Microsoft Word за Windows през 1989 г. Необходимостта от софтуер в сферата на преводаческата индустрия също е разпозната още в най-ранен етап. Първата база данни за преводи с наименованието TRADOS (от TRAnslation and DOcumentation Software (софтуер за преводи и документация)) се появява през 1984 г. и се предлага като добавка или автоматизирано работно място за Word. След това през 1990 г. се появява системата за управление на терминологията MultiTerm, преди SDL да купят компанията през 2005 г., превръщайки се в един от водещите доставчици на преводни технологии. Google става публично достъпен година преди това, а през 2006 г. стартира своята услуга за машинен превод – тогава все още статистическа система. От 2016 г. онлайн гигантът използва невронни мрежи за повече от 100 езика. Следователно може да се заключи, че технологичното развитие постоянно се адаптира към тенденциите на преводаческата индустрия и обратно.

Софтуер на компанията SAP – System Analysis and Program Development, основана през 1972 г., продължава да бъде широко използван до ден днешен за обработка на проекти в реално време. Той е предназначен за множество различни сфери, като управление на персонала, планиране на ресурсите на предприятията, снабдяване, управление на инвентара и одит, и също така може да се използва за безброй други бизнес сфери, включително преводачески услуги. Едва 36 години по-късно – през 2008 г., Plunet създава първото си решение за управление за преводачески агенции и езикови услуги за фирми, учреждения и институции. Пригодена специално за продуктите на превода, системата може да работи с проекти с всякакъв обем и с всички цикли на обработка. Подходящи решения за съответния модел за управление на поръчките могат да бъдат намерени за външни доставчици на езикови услуги, вътрешни екипи от преводачи и корпоративни отдели за езикови услуги. Процесите са автоматизирани от първоначалното запитване до офертата и от приемането на поръчката до окончателното предоставяне на клиента. Обхватът на услугите, които се предлагат, включва също отчети в реално време и други допълнителни опции. Накратко, съществува стратегия за персонализирано управление на преводи за всяка фирма. Важното тук е, че тя е съвместима с процесите и изискванията на клиентите.

Сферата на преводите се характеризира с двуслойна дигитализация – 1) преводна технология и 2) управление на преводите. Развитието на едното изглежда по-разнообразно от другото. Независимо от това и двете предлагат много възможности за преводаческата индустрия – поне в момента.

Когато EVS Translations е основана през 1991 г., Word за Windows 6.0. току-що е пуснат на пазара. Компанията започва да използва първия CAT инструмент SDL Trados – тогава наричан просто Trados, малко след като софтуерът е пуснат на пазара през 1996 г. В отговор на все по-големите изисквания на проектния мениджмънт Plunet е имплементиран през 2009 г., малко след като е пуснат на пазара. Оттогава CAT инструментите и системите за управление на терминология стават неразделна част от процеса, а обработването на поръчки без централизирано решение за платформите вече е немислимо.

EVS Translations очаква с нетърпение да се възползва от бъдещите разработки на доставчиците на преводни технологии и да ги интегрира в собствените си решения и процеси за превод. Тази комбинация ни позволява да предоставяме на нашите клиенти надеждни, специализирани преводи от повече от 25 години.