25.07.2013

Кану / Canoe – Дума на деня

Първото писмено свидетелство за употребата на думата “кану” датира от 1555 година в превода на “Десетилетия на Новия Свят” от Ричард Идън, хроника на испанските велики изследователски пътешествия. От нея читателите научават за канутата – малки лодки, издълбани от цели късове дърво. Идън е притежавал много умения и таланти и става преводач, след като е работил в областта на банковото дело и алхимията и след като е е написал обширни дневници за пътешествията си из Европа, достъпни за говорещата английски читателска аудитория. Дневниците подхранват авантюристичния дух у читателите и подтикват на свой ред Уолтър Рали и Франсис Дрейк да тръгнат на път. През следващите векове кануто се споменава в английския език във връзка с практичната употреба на тези малки плавателни съдове в Западните Индии или в Северна и Южна Америка. Кануто се превръща в занимание за развлечение едва в началото на 19 век и минава още цял век преди да се превърне в спорт.

Най-известният британски гребец на кану по всяка вероятност е Джон Дарвин, бизнесмен от град Хартълпул, който излезе в открито море през март 2002 година и беше считан за мъртъв, докато не бе открит пет години по-късно да живее с жена си под чуждо име. Той фалшифицира смъртта си в инцидент с кану, за да се отърве от дълговете си и жена му да се възползва от застраховката му. Съмняваме се, че Ричард Идън би одобрил това…