12.08.2013

Скуотър / Squatter – Дума на деня – EVS Translations

Скуотър е думата за заселник в Австралия или в САЩ, който присвоява земя и завзема земни участъци, които все още не са измерени от местното правителство. Щом правителството обявявало земята за държавна, правата върху нея вече можели да бъдат продадени на онези, които я ползват, и обикновено първи европейските заселници предявявали правото на собственост. По този начин „скуотстването” е било стъпало, за да се превърнеш в проспериращ земевладелец. В Австралия този тип земевладелци са били описвани като „скуотокрация”, за да се подчертае колко са забогатели. Съдбата на местното население от аборигени не е представлявала интерес. В най-популярната песен в Австралия,” Waltzing Matilida”, скуотърът се споменава в положитена светлина:

Нагоре по хълма яздеше скуотър, яхнал породисто животно.

Днешните скуотъри, които обитават нелегално сгради, добиват известност в Европа и САЩ едва през 60-те години на 20 век. Има прочути скуотърски общности – „Кристияния” в Дания или „Хафенщрасе” в Германия. Според някои статистически данни около 1 милиард души по света обитават имоти, които не притежават, наемат или за които нямат разрешение за ползване, така че за много хора, хванати в капана на бедността, „скуотстването” е основна социална необходимост. То може да бъде и ефектно политическо изявление. В средата на 90-те години на 20 век, група скуотъри в Англия се прочу, като превърна изоставено съдилище в общински център. Хората, които подкрепят правата на скуотърите изтъкват факта, че само в Обединеното Кралство има 650,000 необитавани имота.