10.09.2013

Тройка, Триумвират / Troika – Дума на деня

Руската дума “тройка” първоначално се е отнасяла за шейна, теглена от три коня. За първи път изразът се употребява през 18-ти век и става символ на Русия. Возене с Руска тройка все още се предлага на туристите като традиционно руско преживяване, но поради много по-модерните начини за придвижване, чрез които може да се достигне до най-отдалечените кътчета на страната, тази скромна шейна вече е загубила мястото си в националната култура.

През 20 век думата става много по-популярна в англоезичния свят със значението на нещо далеч по-малко привлекателно. Малко след идването на комунизма на власт в Русия, думата тройка започва да се употребява в руския език за комитетите от трима мъже, които са произнасяли присъди без съд. По времето на Сталин тези тричленки, съставени от офицер от Комисариата по вътрешните работи, от държавен обвинител и от секретаря на местната организация на Комунистическата партия, са действали като мълниеносно съдилище за безброй злочести жертви на режима.

Днес руската дума “тройка” се употребява в английския език за група от трима членове, която има правомощията да взима решения. Това е популярно име за компании, съставени от трима директори. Употребата й обаче не винаги е в положителен смисъл. Наскоро думата беше използвана за представители на Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд, чиито решения диктуват фискалната политика на страни като Гърция, страни с твърде слаби икономики, за да оцелеят без интервенция. Опонентите на Европейския съюз атакуват поведение, което възприемат като антидемократично и възкресяващо сянката на сталинизма. Това може да се стори на някои груба аналогия, но така или иначе времето на невинната шейна, теглена от три коня, е безвъзвратно отминало.

В българския език много често с подобен смисъл се употребява думата триумвират, а думата тричленка, напомняща за ужаса по времето на Сталин, почти винаги е с негативни нюанси.