02.01.2014

Мейнстрийм / Mainstream – Дума на деня

Думата мейнстрийм в смисъл на преобладаващо направление, основна тенденция, навлиза отскоро в България, но вече се употребява в някои културни среди и медиите. Тя се използва за пръв път в английския език в смисъл на основно течение на река още през 1585 година. Етимологично думата е тясно свързана със староисландската „meginstraumr” (мощен поток). Милтън употребява думата в „Изгубения рай” при описанието на мощната река в градината на Еден, „разделена на четири главни потока”.

Промяната в значението на думата към основна тенденция идва много по-късно. Приблизително в този смисъл думата се появява през 1831 година в статия от Томас Карлайл в Quarterly Review, списание за литература и политика. Отнася се за тенденция, която се смесва с други, но все още остава основна. Трябва да минат още почти 100 години, преди думата да се оттласне от асоциацията с течаща вода и реки.

Едва преди 30 години думата мейнстрийм започва да се употребява в смисъл на преобладаваща тенденция като начин за описване на популярната култура и мислите на мнозинството. Днес тя е синоним на голям успех – филми с международен успех, музика и утвърдени постижения в науката. И естествено за всички, които не са в мейнстрийма, думата се употребява в отрицателен смисъл, като начин да се омаловажи мейнстрийм културата.