26.05.2014

Пейлоуд / Payload – Дума на деня

Английският израз „paying load“ (плащане за товар) или „paying weight“ (плащане за тегло) първоначално се е отнасял за стоки, пренасяни по железницата – това е товарът, за чието транспортиране е трябвало да се плати определена сума. За първи път думата payload се появява в настоящия си вид в списанието на Асоциацията на автомобилните инженери, базирана в САЩ. Създадена е от група професионалисти, които са възнамерявали да утвърдят най-добрите практики и стандарти в транспортната индустрия. Сред членовете основатели от 1904 г. е Хенри Форд. Като колективен орган, асоциацията става все по-влиятелна. Днес тя наброява около 100 000 членове, процъфтява под името SAE International и е сред основните законодатели на стандарти в областта на транспортното инженерство. В дневник, в който са записани сделките, осъществени през 1914 г., е споменат камион, „предназначен да пренася полезен товар (pay-load) от около 2.5 тона“. (В дневника със сделките на Асоциацията на автомобилните инженери за пръв път се използва и английската дума „underdrive“ (понижаваща предавка).

В авиацията думата се използва във връзка с биплана „Галодет“, конструиран за американския военноморски флот като разузнавателен самолет. През 1920 г. списанието „Everyday Engineering Magazine“ пише, че самолетът може да пренася полезен товар (payload) от 450 кг. Думата през Втората световна война вече се отнася за тежестта на бомбения товар, пренасян от самолет или ракета.
Думата, в смисъл на нещо, което се транспортира, се използва и от момента, в който започват полетите в космоса, като полезният товар (пейлоуд) се пренася от пилотирани космически кораби или от сателити.

Думата пейлоуд навлиза и в сферата на модерните технологии след появата на компютърните вируси и е част от предаването на информация, която причинява големи вреди. Това е описано още през 1989 г. в книгата на Лъндъл „Вирус! Тайният свят на компютърните нашественици, които се размножават и унищожават“. В нея той описва компютърния вирус , който съдържа „система за доставка и пейлоуд или бойна глава“.
В българския език думата пейлоуд е добре известна на програмистите и в авиацията, но все още е непозната за широката публика.