18.06.2014

Шнорхел / Snorkel – Дума на деня

Шнорхел / Snorkel

Изследването на океана и дишането под вода имат своята дълга, но бавна като темп на развитие история. Преди 5 000 години е била използвана тръстика. Аристотел е оставил записи за гмуркачи, които използват тръба, подобна на хобота на слон, за да си набавят въздух под водата.

Едва обаче през 30-те години на миналия век думата шнорхел излиза на повърхността във връзка с подводници. Изобретяването на т.нар. „schnorchel“, въздушна тръба, предоставя на немските подводници възможността да се снабдяват със свеж въздух. На английски език военноморските сили са използвали две думи „snort“ (със значение на сумтя, всмуквам) и „schnorkel“, за да описват вид голям перископ, благодарение на който подводниците можели да остават под водата за по-дълго време. Уредът е бил използван за поемане на свеж въздух на борда без повторно излизане на повърхността.

Не след дълго това значение на думата навлиза в сферата на индивидуалното плуване с научноизследователска цел и за удоволствие. След като е популяризирана от Жак Кусто, започва да се използва масово в английския език в началото на 50-те години на миналия век. Всичко, което е било необходимо, е маска и тръба с дължина около 40 см. И разбира се, идеални климатични условия – слънце, малки вълни и хубаво време – това допринася за хубаво изживяване с гмуркане, добра видимост и лесно плуване.
Ето как думата от немски произход навлиза в съзнанието и днес се използва в много езици като например във френски и италиански във формата „snorkelling“ и в испански във формата „esnórquel“. За германските и романските езици тя звучи много по-добре от буквалното „отивам да всмуквам“.