07.01.2014

Ваксинация / Vaccination – Дума на деня

Думата Ваксинация се употребява за пръв път от Ричард Дънинг (приятел на Дженер, вижте думата едра шарка) през 1800 г. в монография със заглавие „Някои наблюдения върху ваксинациите и заразата с кравешка шарка” и е била достатъчно известна, за да бъде дискутирана в Камарата на общините две години по-късно. Тя произлиза от латинската дума vacca (крава). Както беше описано в текста за едрата шарка, ваксината се добива от крава и означава вирус на кравешка шарка. Смисълът на заразяване с ваксина се появява почти веднага по същото време. Първоначално думата се е отнасяла само за едра шарка, но към края на 19 век великият Пастьор предлага думата ваксинация да се употребява за прилагането на всички видове ваксини.

Работата на Дженер се увенчава със създаването на ваксина, която бързо се разпространява по целия свят, спасявайки живота на много хора. През 1813 г. се създава Национална агенция по ваксините на САЩ. Първата програма за ваксинация в света е въведена във Великобритания. Тя е регулирана чрез Постановление за ваксинация, издадено през 1840 г.