03.08.2017

Няма магическа пръчка за справяне с двойното подоходно облагане

Няма магическа пръчка за справяне с двойното подоходно облагане
Няма магическа пръчка за справяне с двойното подоходно облагане – EVS Translations

По принцип компаниите искат да правят бизнес в колкото е възможно повече локации, но понякога цената е твърде висока. Например, да предположим, че компанията в локация А печели 100 $ от това, че прави бизнес в локация В, но е принудена да плаща 30% ДДС и в двете държави. Така печалбата от 100$ намалява на 70$ заради данъците в държава В, а плащайки данъците и в държава А, крайната печалба спада до 49$. Всъщност, компанията плаща 51% данък заради това, че се опитва да прави бизнес в държава В, което не е честно за външната търговия и цялостното икономическо развитие.

Опитите за справяне с проблема на двойното подоходно облагане и първите решения на въпроса се появяват в края на 19-ти век и началото на 20-ти с въвеждането на двустранни данъчни договори. След Първата световна война по-широкият интерес към международната търговия и връзки на ОН (Обществото на народите) довежда и до първите наистина глобални решения на международните данъчни въпроси и до изготвянето на Стандарта за двустранните търговски споразумения през 1928 г. И въпреки че основата е била поставена, едва след края на Втората световна война се основават организации, които в действителност да създават и прилагат насоки и да предлагат решения; най-вече това е Стандартът за двойно подоходно облагане при споразумения между развити и развиващи се държави на ООН от 1980 г., който се основава на Стандарта за данъчните споразумения на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от 1977 г. От 1992 г. насам Стандартът за споразумения е актуализиран, а влиянието му вече се разпростира и извън рамките на ОИСР, тъй като съвременната глобализация и революцията в комуникациите значително повишиха обема на международната търговия и засилиха нуждата от нови политически опции, които да се справят с проблема за данъчното администриране. Много държави подписаха Многостранната конвенция за взаимопомощ по данъчните въпроси, а ОИСР, подкрепена от правителствата на Г-20, подготви многостепенен План за действие за изкуствено намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби, който страните да приложат.

От гледна точка на държавите перспективата е да се намери баланса между насърчаването на търговията и икономическия растеж, докато все пак се събират достатъчно данъци. Някои страни, като САЩ например, разчитат на размера на пазара си и лекотата, с която се прави бизнес; и все пак, както демонстрира инверсионото сливане на Burger King и Tim Hortons, които ще прехвърлят веригата гигант за бързо хранене извън САЩ, спестявайки приблизително 400 милиона USD и 1,2 милиарда USD от данъци през първите 3 години − понякога просто няма как да устоиш на по-ниските данъци и по-благоприятните данъчни закони. И обратно, разглеждайки широко уважаваните данъчни оазиси като Люксембург, Кайманските острови и Мавриций, които имат по-ниски данъчни ставки – споразуменията за избягване на двойното подоходно облагане определено могат да привлекат същественото присъствие на бизнеса, но все пак това често е за сметка на загубата на данъчни такси от други държави, което, както виждаме днес, може да доведе до по-високи нива на контрол и заплахата от въвеждане на ембарго, като най-забележителният съвременен пример е Credit Suisse.

И макар че няма „магическа пръчка“ за справяне с двойното подоходно облагане, най-важният актив на всеки бизнес, който иска да се разраства на международните пазари, е информацията. Познаването на данъчните споразумения и техния потенциал да предоставят конкурентно предимство и да увеличат печалбите. Като се имат предвид сложните данъчни закони на която и да е юрисдикция, сложните данъчни споразумения, както и възможността за краткосрочни и дългосрочни промени в данъчното законодателство, да познаваш в основи възможностите, които имаш, и особено ако те са на чужд език, е почти невъзможно, като се имат предвид ограниченото време и ресурси, с които повечето компании разполагат.

Като международна компания за преводи с над 20 години опит можете да очаквате, че EVS Translations ще Ви предостави цялостни и рентабилни решения за превод на данъчна документация, независимо от нейния обем или езиковата комбинация.