11.09.2019

Стартъп Еднорог / Unicorn Startup

Стартъп Еднорог / Unicorn Startup – Дума на деня - EVS Translations
Стартъп Еднорог / Unicorn Startup – Дума на деня – EVS Translations

Стартирането на бизнес е труден процес, всъщност толкова труден, че повечето хора никога няма да се осмелят да го направят. Съдържа елемента лична отговорност, има финансов аспект, маркетингов аспект и т.н.

Като оставим настрана самия бизнес, самото начинание е съпроводено с доста обезсърчаващи цифри: в зависимост от това каква статистика четете, 33% от фирмите се провалят през първата година, от 50 до 80% се провалят през първите 5 години, а впечатляващи 96% се провалят през първото десетилетие след създаването си. Като вземем предвид всичко това, успешното бизнес начинание е рядкост, дори можем да кажем изключителна рядкост, до степен да е обвито в легенди и митове, но, отвъд митовете съществува днешната дума – unicorn startup (стартъп Еднорог).

Самият израз е съчетание от думите unicorn (еднорог) и startup (стартъп). Думата unicorn идва от старофренската unicorne, която пък произлиза от къснолатинската комбинация на представката uni- със значение „едно“ и думата cornus (рог), а съществото с тяло на кон и един рог на главата е споменато за първи път в английския език в началото на 13 век в монашеския наръчник Ancrene Riwle (Наръчник за отшелнички)В преносен смисъл сравнението с еднорог в нашия случай означава, че нещо е изключителна рядкост и първата употреба на думата в този смисъл може да се открие в сатиричната творба The Shyp of Folys of the Worlde (Корабът на глупаците)от 1509 г. на Александър Баркли: „Нека крал Джеймс Шотландски да не буди нито презрение, нито възмущение, защото не се е родил крал, който да може да покаже еднорог.” Думата Startup, която е производна на глагола start, идва от протогерманската дума stert- (втурвам се, скачам) и наречието up, също произлизащо от протогермански, от думата *uppи е спомената за пръв път в края на 12 век в поемата „Брутили хроника на Британия“, съставена и преработена от английския свещеник Лайамон. Терминът излиза от сферата на личното и започва да се свързва със стопанска активност, а първата му употреба в този смисъл може да се открие в брой от 26 април 1970 г. на New York Times, където в един рекламен текст се споменава следното: „Ако знаете какво представляват стартъпите и разбирате дългосрочните финансови възнаграждения, то…“

Тази връзка на приказното същество с бизнеса съвсем не идва от фантазиите на 6-годишни момичета, които смятат себе си за приказни принцеси, а изразът е изкован от една дама, рисков капиталист, Айлин Лий, основателка на CowboyVC, фонд за рисков капитал на начален етап, в статия в брой от 2013 г. на онлайн изданието TechCrunch със заглавие: „Добре дошли в Клуб Еднорог: как да се учим от стартъпи за милиарди долари.” Според нейното определение, което оттогава е леко променено в зависимост от това кой как го прилага, за да съответства на нуждите му, стартъп Еднорог е нова частна стартъп компания, която има стойност над 1 милиард долара. Въз основа на софтуерните компании, създадени през 2000-те, Лий изчислява, че приблизително 0,07% от стартъпите има вероятност да достигнат оценка милиард долара, като отбелязва, че това е толкова трудно, колкото и откриването на легендарния рогат кон.

Смята се, (отново в зависимост от дефиницията на термина, използвана от съответния съставител), че в момента има около 300 стартъп еднорози в целия свят. Както може да се очаква, еднорозите с най-висока стойност в списъка са компании, които повечето от нас вече познават или чиито услуги ползват често, като WeWorkAirbnbStripePaytmGrab и SpaceX; освен това този списък с еднорози може да се възприеме и като списъка who’s who от последните 5 години, включващ UberFacebookXiaomiAlibabaFlipkart и Spotify.

От друга страна, стартъпите еднорози могат да включват много повече от социални медии, продукти, логистика или икономика на споделянето: има много забележителни еднорози (и бивши еднорози) и в преводаческата индустрия. На първо място е Scale AI, която чрез частична автоматизация на процеса на етикетиране на данни намери начин за ефективно предоставяне на услуги за обработка на естествен (човешки) език, както и услуги, използващи технологиите за компютърно зрение, докато рециклира новопридобитите данни чрез клиентски системи, като по този начин подобрява функционалността на AI системите като цяло. Друг пример е наскоро обявената за стартъп еднорог (от 17 юли 2019 г.) южнокорейска компания за езикови данни Flitto, която взема данни, генерирани от краудсорсинг и професионални преводачески услуги и предлага придобития опит от машинното обучение на технологични компании като Microsoft и Baidu.

Утре предстоящата Международна конференция в Сан Франциско SlatorCon ще обедини водещи фигури в езиковата индустрия, инвеститори и купувачи на услуги и технологии от цял свят, както и може би ще ни даде представа кои ще бъдат стартъпите еднорози на утрешния ден.