03.01.2018

Откритие / Електронно откриване / Discovery / E-Discovery

Откритие / Електронно откриване / E-Discovery - Дума на деня – EVS Translations
Откритие / Електронно откриване / E-Discovery – Дума на деня – EVS Translations

В основата си днешната дума съдържа безкраен потенциал, който обаче иронично може да се прояви само веднъж по даден повод. Независимо дали се използва по отношение на открития, променящи човечеството, или е просто намиране точно на тази информация, която ви е липсвала, откритието може да се прояви във всички форми и размери и всичко, което е необходимо, е някой, който има желание да отдели време и усилия, за да търси.

Навлизайки в английския език от старата френска дума descovrir, която означава „разкриване или откриване“, думата обикновено се дефинира като: „действието по откриване или разбиране на нещо за първи път (известно още като нещо, което досега не е било познато за нас)“.

Първата известна употреба на думата идва от едно от най-значимите открития в историята – това на Новия свят – и се появява в писмо от 1527 г., адресирано до Робърт Торн, използвано в творбата на английския писател Ричард Хаклут за популяризиране на европейската колонизация Пътешествия и открития (1582 г.), в която се посочва: „Смятам, че както някои болести са наследствени, така съм наследил тази склонност или желание за открития от баща си“.

Макар и генерично обяснена в горепосочената дефиниция, няколко десетилетия след първоначалното си въвеждане в английския език, думата откритие започва да се използва в строго правен смисъл като начин за разкриване на съответна информация, както може да се види в Апология: Относно и за помирителни процедури в църковната юрисдикция (1591 г.) на Ричард Козин, където се напомня, че: „Съдията може да изиска такива необходими клетви от другата страна, като често запазва откритието на криминални и наказателни въпроси за себе си.

В истинския смисъл на думата откритието винаги ще бъде част от бизнеса, но в правния смисъл на думата бизнесът трябва да се адаптира, за да отговори на променящия се и все по-конкурентен пазар. С разходи за съдебни спорове, които се очаква да достигнат 20 милиарда долара до 2018 г. и поразителното количество информация, което се появява в електронен формат, бъдещето на откритията в областта на правото за глобалния пазар ще бъде така нареченето e-discovery или еклетронното представяне на доказателства. Ускорявайки развитието на e-discovery, компаниите все по-често са принудени да се занимават със съдебни спорове, представляващи заплаха за съществуването им, както и с трансгранични съдебни спорове.

Като цяло все повече компании са изложени на риск поради съдебни спорове, което прави още по-необходимо получаването и разбирането на данни. Въпреки това, особено при трансгранични спорове, езиковата бариера може да възпрепятства операция по e-discovery със сериозен обем. За да се възползват от цялата налична информация и за да направят съдебните процеси възможно най-предвидими и полезни, фирмите трябва да разпределят значителни ресурси не само за e-discovery, но и за преводни услуги, които могат да генерират по-добро разбиране за e-discovery, независимо от езика.