20.11.2014

Eсен / Autumn – Дума на деня

Ако говорите английски език, вероятно знаете, че съществуват две думи за третия годишен сезон, есента – autumn и fall. В британския английски се употребява по-колоритната дума autumn, а в американския по-практичната – fall. А знаете ли, че освен разликата в думите, англичаните и американците се различават и по разбирането си за продължителността на сезона? На основата на ирландския календар и келтските традиции, британците смятат, че есента започва през август и продължава до октомври. Американците пък се наслаждават на есента от септември до декември.

Преди много години, животът е бил по-простичък. Британците са наричали сезона harvest (жътва). Всъщност англосаксонците са имали само два сезона – зима и не-зима.

Думата на деня autumn идва от латински чрез старофренски и е въведена в английския език от Чосър, който през 1374 г. описва как „Есента отново идва, натежала от ябълки“.

Алтернативната дума fall произлиза от старите германски езици и навлиза в английския език чрез изрази като „fall of the leaf“ (падане на листото) и „fall of the year“ (падане, приключване, на годината) и се употребява до средата на 16 век. По същото време, думата autumn започва да измества harvest (жътва). Думата се употребява през 1526 г. в превод на Новия Завет, „Trees rotten in autumn“ (Дървета изгнили през есента). Да не забравяме, че и Шекспир има принос в популяризирането на думата autumn, като започнем със „Сън в лятна нощ“, където думата се използва многократно най-вече в речта на царицата на феите Титания. В нея, тя говори за веригата на живота като за смяна на сезоните, като нарича есента плодовита, а зимата – люта. В „Укротяване на опърничавата“ Петручио вижда в предизвикателството да укроти и подчини Кейт нещо подобно на качване на кораб в бурни води, когато облаците на есента се сблъскват и предизвикват гръмотевици.

През следващия век, думите harvest и fall постепенно излизат от употреба във Великобритания и единствено думата autumn се отнася конкретно за сезона Eсен. Думата fall обаче получава втори шанс, когато английските емигранти в британските колонни в Северна Америка пренасят думата със себе си – дума за времето, в което падат листата.