26.03.2018

10 години необичайна концепция с вътрешни преводачи

EVS Translations USA - 10 години необичайна концепция с вътрешни преводачи
EVS Translations USA – 10 години необичайна концепция с вътрешни преводачи

През февруари 2008 г. Common Sense Advisory публикува доклад със заглавието „Управление на доставчиците на езикова локализация“, който обобщава обичайните притеснения на корпоративните клиенти на преводачески услуги и услуги за езикова локализация и дава насоки за най-добрите практики в управлението на доставчиците на езикови услуги. Докладът излага заключението, че повечето корпорации, които имат нужда от езикови услуги, в крайна сметка ползват няколко доставчици, които да изпълнят езиковите им нужди в широк аспект от корпоративни функции и географски райони, както и че от своя страна доставчиците възлагат някои или всичките си поръчки за преводи и локализация на външни изпълнители.

А в същия този месец – по-точно на 15 февруари 2008 г., един доста необичаен доставчик на езикови услуги с бизнес концепция за вътрешен персонал, който да покрие целия обхват от решения в областта на проектния мениджмънт, осигуряване на качеството, преводни технологии, предпечатна подготовка и преводачески услуги, отвори първия си офис в САЩ.

След изчерпателен процес на подбор международната фирма за преводи EVS Translations GmbH със седалище в Германия избра Атланта, домът на Германо-американската търговска палата, като най-доброто място за американската си дъщерна фирма.

EVS Translations USA назначи управителя си на 1 март 2008 г., който трябваше да ръководи фирмата във време, когато икономическият спад доведе до засилено търсене на нови пазари и глобални възможности, а оттам разбира се и засилено търсене за професионални бизнес преводи и езикови услуги. По-късно през същата година Асоциацията за глобализация и локализация (GALA), международна асоциация с нестопанска цел, която насърчава местните комуникации като задължителен компонент за една глобална стратегия, публикува резултатите от анкета, проведена в 300 фирми, които членуват в асоциацията, според които двадесетте водещи доставчици бележат ръст от близо 30%, както и силно нарастване в работния обем като цяло и тенденция за увеличаване на броя служители, която „се очаква да продължи с години“, а списанието tekom tcworld публикува прогноза за пазара за преводи след десет години, т.е. в днешно време. Прогнозата предполага, че развитието на машинния превод като решение за управление на нарастващите преводачески обеми (70% от участващите в гореспоменатата анкета на GALA са отговорили, че към момента не предлагат машинен превод на клиентите си) и подчертава съществената бъдеща роля на професионалното управление на проекти и качеството, прогнозирайки близко бъдеще, в което „доставчиците на езикови услуги директно ще поемат част от задачите във връзка с управлението на проекти, които в момента се извършват от клиентите, а те от своя страна в един момент ще започнат да гледат на преводаческите услуги като инвестиция, а не само като разход“.

Що се отнася до EVS Translations USA, целите, които първоначално се очакваше да са постигнати за пет години, в крайна сметка отнеха двойно повече време, като по средата на пътя отбелязахме десетия служител само дни, след като блогът ни публикува статия за това как Бумът на международния бизнес в Южна Атланта дава тласък на търсенето на езикови услуги. Служителят с щастливия четен номер 10 се присъедини към екипа вътрешни IT експерти и технолози през юли 2013 г., за да спомогне за покриването на нарастващото търсене на услуги, свързани с многоезични уеб сайтове, локализация и оптимизация на сайтове и предпечатна подготовка.

Днес, когато EVS Translations вече е пазарен лидер на решения от един източник с 8 офиса в Европа и Северна Америка и над 150 вътрешни проектни мениджъри, мениджъри по качеството, преводачи и редактори, IT експерти и технолози в сферата на обработка на файлове, екипи по предпечатна подготовка и преводни технологии, EVS Translations USA търси следващия си късметлийски служител – номер 20, и очаква следващите десет години, през които ще си партнира с корпорации и мениджъри на доставчици, които гледат на езиковите услуги като на инвестиция, а не просто като разход.