09.03.2020

Използва ли вашата фирма език, съобразен с фактора пол, в комуникацията си?

Използва ли вашата фирма език, съобразен с фактора пол, в комуникацията си?
Използва ли вашата фирма език, съобразен с фактора пол, в комуникацията си? – EVS Translations

От две десетилетия Организацията на обединените нации работи за постигане на равенство между половете в цялата организация. Тя с лекота признава обаче, че изостава със „седемнайсет години от крайната цел“. Други организации я последваха. След апогея на движението #MeToo компаниите и брандовете по света започнаха да предприемат стъпки за увеличаване на чувствителността си не само към темата за сексуалния тормоз, но и към по-всеобхватния въпрос за равенството между половете. Като част от вътрешната мисия на ООН бяха публикувани насоки за насърчаване на езика, съобразен с фактора пол, на шестте официални езика на организацията (арабски, китайски, английски, френски, руски и испански). Тези насоки обхващат три ключови области: 1) използване на недискриминационен език, 2) изтъкване на пола, когато е уместно за комуникацията и 3) премълчаване на пола, когато той не е от значение за комуникацията.

Дискриминационен език в корпоративните съобщения

Изборът на думи може да бъде предизвикателство при осъществяване на вътрешни или външни комуникации. В английския език много от пишещите автоматично използват мъжки лични и притежателни местоимения: „Ако служителят не е доволен от резултата, той трябва да подаде жалба в писмена форма“. Всички знаем, че „той“ може също да бъде и „тя“, но много от нас избират формата в мъжки род заради бързината и простотата. Но дали става въпрос само за бързина и простота? Или всъщност просто позволяваме на статуквото да продължи?

Точно в този случай ООН предлага различен подход, наречен „удвояване“:

„Удвояване“ е използването на форми както в женски, така и в мъжки род (той или тя; нея или него). Това е стратегия, която може да се използва, когато авторът/ораторът иска изрично да направи както жените, така и мъжете видими. Препоръчително е да не прекалявате с тази стратегия в английския език, тъй като това може да отвлече вниманието на читателя, особено в наративни текстове. Това може да създаде несъответствия или да направи текста по-малко точен – например в правни текстове.

Английски правила спрямо немски правила

Разговаряхме по тази тема с нашия преводач Роб, тъй като той често работи върху немски текстове, свързани с корпоративните комуникации. Той обясни следното:

„Току-що разбрах, че никога не използвам формата за мъжки род по подразбиране. Винаги използвам „те“ или друга подобна подходяща вариация в преводите. Понякога това води до известно „разтягане“ – „themselves“ (те самите) за трето лице единствено число е правилно, но понякога звучи доста странно. Оценявам простотата на английския език – говорeщите немски например правят какви ли не еквилибристики, за да включат както мъжки, така и женски род. Ето един пример с думите „преводач“ и „преводачи“, които на немски се изписват Übersetzer/in (преводач/ка). Нещата стават още по-тромави в множествено число – Übersetzer/innen (преводачи/чки). Може да звучи като прекалено опростяване, но чувствам, че английският улеснява включването на всички.“

Разнообразен пол (Трети пол)

В Германия действията за насърчаване на „разнообразния“ пол се разрастват. От 2018 г. насам човек може да смени формулировката на пола, който му е определен при раждането, с „разнообразен“, ако чувства, че думата не представя точно половата му принадлежност. И така, в обявите за работа професията се посочва в мъжки род (например Übersetzer или преводач) и се добавя m (мъжки), f (женски) и d (разнообразен), за да се осигури приобщаване (Übersetzer (m / f / d)). Понякога тъкмо дребните на пръв поглед детайли са от голямо значение при писането.

Установяване на основни правила за вашата комуникация в чужбина

При преводи на корпоративна комуникация как вашият преводач би подходил към този въпрос? Когато превеждат съдържание от подобен тип, много компании имат конкретна терминология или дори могат да предоставят езикови ръководства, към които преводачите да се придържат в процеса на превод. Ако вашата компания също се стреми да въведе в комуникацията си език, съобразен с фактора пол, може да пожелае да разгледа насоките, очертани от ООН. Можете да дадете израз на вашия избор, доколкото е възможно, на езиците на вашите задгранични пазари, така че, разговаряйте с вашия доставчик на преводачески услуги, който може да гарантира правилното и последователно изпълнение.

Ако вашият бизнес се нуждае от консултация относно управление на терминологията и превод за корпоративните ви комуникации в печатна форма и чрез цифрови технологии, свържете се с нашия екип днес. Ще ви посъветваме относно възможните подходи и времеви рамки.

EVS Translations България ЕООД
ул.”Дамян Груев” № 10-12, ет.8, ателие 2
1606 София,
Тел.: 359-2-9805668
salesbg(at)evs-translations.com

или използвайте нашия формуляр за връзка