12.01.2017

Тагалог – Влияния и предизвикателства

Тагалог
Тагалог – Влияния и предизвикателства – EVS Translations

Тагалог заема странно място в Република Филипини: въпреки че стандартизираната му версия − филипински език − е един от двата национални езика (заедно с английски), тагалог все още е първи език за около 25% от населението.

И макар че се счита за представител на малайско-полинезийската подгрупа на австронезийските езици, тагалог на практика представлява по-скоро локализиран език, съчетаващ източни и западни характеристики. Вероятно възникнал в централен и южен Лусон и преди всичко в крайречните селища, тъй като „Tagalog“ буквално означава „крайречен обитател“, областта и, естествено, езикът са значително повлияни от малайски, китайски, английски и испански заради търговията, географската близост и колониализма.

Записан за първи път в надписа Laguna Copperplate Inscription около 900 г. пр. Хр., първоначално е използвал азбуката Байбаин, която произлиза от индийското семейство писмености Брахми. Първата известна творба, написана изцяло на тагалог, която обсъжда християнската доктрина, датира от 1593 г. − периода на испанската колонизация. Написана на испански, на тагалог с азбуката Байбаин и с латиница, тази книга и следващите творби, написани на тагалог, оказват двойно влияние за запазване на Байбаин и за въвеждане на латиницата като азбука за тагалог, която в крайна сметка измества Байбаин в писмения език през 18 век. Един францисканец на име Педро де Сан Буенавентура пише първия речник за тагалог през 1613 г.

В допълнение към всички навлезли чужди думи в тагалог, някои думи от този език също навлизат в други езици, като например думата boondocks („отдалечен район“). Думата, която за нас означава „отдалечен район“, произлиза от думата bundok, която означава „планина“ и отразява факта, че планинските области в Република Филипини са доста отдалечени и изолирани.

Изреченията започват и завършват с глаголи, които може да съдържат представки, наставки, словообразувателни елементи по средата на думата и словообразувателни елементи в началото и в края на думата, обозначаващи фокуса, глаголното време, вида на глагола и наклонението на глагола. Освен това, ако се приеме, че синтактичната структура на английския език използва предимно модела, при който подлогът е в начална позиция, следван от сказуемото, тагалог може да се разглежда като език, при който в начална позиция в изречението се поставя сказуемото, следвано от всички останали синтактични елементи. Изучаването се затруднява допълнително от факта, че прилагателните имена и притежателните местоимения могат да се поставят както преди, така и след съществителното име, което определят, въпреки че подлогът обикновено предхожда допълнението.

Местоименията също са трудни. Въпреки че съществуват в обичайната си позната форма, употребата им може да създаде объркване. В езика няма разлика между формите на личните местоимения за мъжки и женски род в 3-то лице, ед. ч., което означава, че родът се определя спрямо съществителното, което местоимението замества. Личните местоимения могат да се използват само за обозначаване на хора. Налични са три показателни местоимения, от които едното е с еквивалентно значение на английското this (това), а другите две правят разлика между близко и по-отдалечено that (онова).

Освен това използването на числа и дати в езика може да създаде затруднение, тъй като местните жители използват дати и числа не само на тагалог, но и на английски и испански език, при това в разнообразни формати.

Влиянието на английския език се простира до факта, че много филипинци в днешно време общуват на език, известен като таглиш, който е смесица между тагалог и английски. Естествено таглиш най-често се използва сред представителите на образованата градска класа. А влиянието на испанския език по време на испанската окупация на Република Филипини довежда до създаването на филипински креолски език, базиран на испански, известен като чабакано или чавакано.

Въпреки че изучаването на езика може да бъде интересно преживяване, преводът от и на тагалог представлява истинско предизвикателство. Нашите щатни екипи от специализирани писмени и устни преводачи и редактори с тагалог се справят успешно с тези предизвикателства вече повече от 25 години, като предоставят висококачествени езикови услуги които са идеални за корпоративните клиенти от всички индустриални сектори.
Кликнете тук, за да се свържете с нашия преводачески отдел с тагалог.