26.08.2014

Какво ИСКАХТЕ да кажете…

Повечето хора, които са изучавали чужд език, биха се съгласили, че ученето на нов език е труден процес, и е доста лесно да се разбере защо хората мислят така. Научаването на чужд език изисква от нас не само да повтаряме накратко думи, но най-вече да мислим на различен език и после да изречем тези идеи с помощта на нов, все още развиващ се речник, в рамките на нововъведен и често объркващ синтаксис.

Но дори и когато сме усвоили даден чужд език до такава степен, че се чувстваме достатъчно комфортно, за да го използваме уверено, нови езикови капани изникват иззад ъгъла. Със сигурност местните диалекти са една от причините за раздразнението на изучаващите езика. Френският език, който се говори във Франция, може да бъде значително по-различен от френския, който е разпространен в провинция Квебек в Канада. Докато френскоговорящите от различни места могат да се разбират помежду си, съществуват определени разлики в произношението и употребата на думи, които са се сформирали с времето. Например, типичният жител на Париж знае, че думата depanneur на френски означава нещо близко до „да помогнеш при трудност“. Но само някой от френскоговорящата част на Канада ще знае, че става дума за малък магазин на ъгъла. Въпреки че разликите между френския, говорен в Париж, и френския, говорен в някои части на Канада, са се увеличили с времето поради разделянето им в географски и културен аспект в края на френското колониално управление след Седемгодишната война, описаният пример е често срещан що се отнася до регионални особености на говора. Подобни разлики могат да бъдат открити между английския език, говорен в Обединеното Кралство, и вариантите на английски, говорен в САЩ, Австралия и южна Нова Зеландия например, както и между испанския, говорен в Испания, и диалектите, използвани в Латинска и Южна Америка. Проблемът с тези местни различия в говора рядко се преподават по време на уроци по френски, английски или испански.

Важна стъпка в признаването и запазването на диалектното богатство на всички европейски езици, включително български местни говори, се явява Предложението за резолюция на Европейския парламент относно опазването на местните диалекти от януари 2014 г. Така например у нас освен признатите форми на български език, говорен в Банат и Бесарабия, свой специален статут биха получили и североизточните мизийски говори, югоизточните рупски и родопски говори и пограничните варианти на български език.

Много ползватели на английския език, за които езикът не е майчин, смятат, че езикът е труден за научаване. Макар и да не е прекалено трудно да се разберат основните механизми на езика сам по себе си, често споменатите недоловими местни различия в езика са тези, които фрустрират изучаващите езика. Отвъд типичните лингвистични разлики между регионалните диалекти, разговорните фрази, тонът и начинът на говорене определят истинското значение на даден термин или фраза. В резултат на това, носителите на английски език като майчин понякога разчитат на фрази, за да изразят точно обратното на това, което буквалното значение на дадени думи би изразило. Ето някои конкретни примери:

  • Когато се обсъжда решение на проблем, ако някой отговори с фразата „това е един начин да се погледне на нещата“ (that’s one way of looking at it), то това е учтивият начин да се каже, че предложението не е добра идея и не се смята за валидно решение на дадения проблем.

  • Фразата „с цялото ми уважение“ (with all respect) рядко се използва за демонстриране на уважение, а вместо това служи за замаскиране и последващо изказване на критика. Помислете си тогава какво ли всъщност означава „с цялото полагащо се уважение“ (with all due respect).

  • В бизнес контекст един управител може да каже на служител да се занимае със задача или проблем „когато има време“ (whenever they get a minute). В повечето случаи това не означава – както се намеква – че проблемът наистина може да изчака, а че това е задача, която трябва да се изпълни колкото е възможно по-скоро.

Не е изненадващо, че такива маниеризми са объркващи за изучаващите английски език. Откъде тогава произлизат? Голяма част от тълкуването на смисъла зад тези двузначни фрази е свързано със социо-историческото развитие на английския език и неговото отразяване на социалните и културните норми. Британските ценности на сдържано изказване и любезност също са се проявили особено що се отнася до лингвистичните норми. Независимо че английският може би е най-широко разпространеният език, който цени учтивите изрази и умерените твърдения повече от искрения, директен начин на говорене, той далеч не е единственият език, който поставя акцент върху социалните обичаи. Помислете си за езиците в Азия например и как изборът на думи и структурата на езика отразяват културния акцент върху любезността и честта в тези общества.

Екипът на EVS Translations знае, че се изисква талант, добро образование и много опит, за да се уловят всички нюанси, които един език може да изрази. Ето защо нашите собствени преводачи работят за Вас, разпределени в специализирани екипи, и извършват преводи с различни езикови комбинации.

EVS Translations е международна фирма за преводи, сертифицирана по стандартите DIN ISO 9001 и DIN EN 15038. Нашият силен и опитен екип от 70 преводачи, предлагащи услугите си в 7 офиса за над 30 езикови комбинации и възможност за работа във всички часови зони, е готов да изпълни Вашите проекти за превод, многоезичен превод.