24.07.2017

Справедлива търговия / Fair Trade

Справедлива търговия / Fair Trade – Дума на деня
Справедлива търговия / Fair Trade – Дума на деня – EVS Translations

Въпреки нарастващия брой продукти по рафтовете на супермаркетите, магазините с отстъпка и малките местни магазинчета, обозначени с етикета Fair Trade (справедлива търговия), все още не са достатъчно ясни всички аспекти на понятието Fair Trade, обикновено обяснявано като „система за етична търговия, която се опитва да ограничи социално-икономическата пропаст между развитите и развиващите се страни“.

Да вземем например шоколада – когато купуват шоколад с етикета Fair Trade, повечето потребители знаят, че в неговия производствен цикъл не е участвал детски, принудителен или ниско платен труд и че какаото е сертифицирано и не съдържа опасни химически препарати и ГМО. Но понятието означава много повече, тъй като движението за справедлива търговия обикновено допринася за социалната, икономическата и екологичната устойчивост по много различни начини.

Компаниите, които произвеждат продукти за международното движение „Справедлива търговия“, си поставят за цел да използват максимално суровини, произхождащи от устойчиво управлявани източници, а техните производствени технологии се стремят да консумират възобновяема енергия и да ограничат емисиите на парникови газове и отпадъците. Продуктите се опаковат с рециклирани или биоразградими материали и често се транспортират по море. Чрез мерките за ограничаване на цялостното въздействие върху околната среда компаниите за справедлива търговия спомагат за справяне с бедността, създават възможности за малки местни производители и доставчици и зачитат равенството между половете и правото на всички служители да създават професионални сдружения и да се присъединят към синдикатите. Естествено, всичко това става при строго спазване на условията за безопасност на труда и нормирания работен ден в съответствие с местните закони и международни конвенции.

Освен това организациите насърчават дейности, които укрепват управленските умения и разширяват възможностите за бизнес за производителите в развиващите се страни, както и инвестиране в обучението на служителите и по-добри условия на живот, като по този начин подпомагат устойчивото развитие по-скоро чрез преки социално-икономически инвестиции, отколкото с благотворителност или финансова помощ, като първият лозунг на движението за справедлива търговия, възникнал в Европа през 60-те години, гласи: „Търговия, а не помощ“.

Движението за справедлива търговия възниква в средата на 20 век, бързо печели поддръжници по целия свят, както пише през 1973 г. в New York Times:Време е за начало на нова ера на отношения на справедлива търговия между развитите и развиващите се страни, при които истинската стойност на стоките, произведени от последните за западните потребители, ще бъде призната“, и става част от мейнстрийма с първите инициативи за въвеждане на сертификати за стоките, произведени от движението за справедлива търговия.

Първият етикет Fair Trade е създаден през 1988 г. по инициатива на нидерландската агенция за развитие Solidaridad и се поставя на мексиканското кафе с марката Max Havelaar, кръстено на измислен герой, който се противопоставя на експлоатацията на берачите на кафе в нидерландските колонии. Тази инициатива се подема от няколко други пазари в Европа и Северна Америка.

През 1997 г., в опит да се хармонизират стандартите за сертифициране на всички национални организации за справедлива търговия, в Бон, Германия, се създава организацията Fairtrade International (известна преди това с името Fairtrade Labelling Organizations International или FLO), а днес съществуват 1300 организации за сертифициране на продукти с етикета Fair Trade, над 1,65 млн. фермери и работници в 74 страни участват в движението, а глобалните продажби на стоки с етикета достигат почти 10 млрд. евро.