22.08.2017

Депозиране или публикуване – финансови отчети във федералния орган за публикации Bundesanzeiger

Депозиране или публикуване – финансови отчети във федералния орган за публикации Bundesanzeiger
Депозиране или публикуване – финансови отчети във федералния орган за публикации Bundesanzeiger – EVS Translations

6 неща, които трябва да имате предвид при форматирането на Вашия Годишен финансов отчет

Като централен орган за официални публикации и правно значими новини във връзка с предприятията федералният вестник Bundesanzeiger – издание на Федералното министерство на правосъдието и защита на потребителите – прави всяка икономическа информация напълно прозрачна: освен публикации от Федералната Република, в него могат да бъдат проверявани също и финансови отчети и информация за капиталовите пазари на инвестиционни средства, курсове на акции или ценни книжа.

От 2012 г. така наречените малки предприятия могат да депозират в Bundesanzeiger своите финансови отчети, вместо да се налага да ги публикуват – и по този начин да пестят разходи. Малки фирми по смисъла на Закона за изменение на изискванията за годишния баланс на малките дружества (MicroBilG) във връзка с Директива 2012/6/ЕC, са фирмите, които в две последователни години към датата на подаване на годишния отчет не надвишават следните критерии:

  • Сума на баланса в размер на 350 000 EUR
  • Приходи в размер на 700 000 EUR
  • Средно до 10 заети лица годишно

Изключение от това правило представляват кредитните институции, осигурителните дружества, пенсионните фондове и консултантските дружества за управление на капитала – за тези фирми публикуването на годишния отчет е задължително.

Независимо дали Вашата фирма може да депозира своя годишен отчет или е задължена да го публикува, следните съвети ще Ви помогнат да намалите разходите, свързани с тези разпоредби:

Предайте Вашия годишен отчет във вид на XML файл – макар че подготовката му е по-скъпа, но в сравнение с Word, Excel и други ще спестите пари в брой.

По какъв начин от един файл в Word може да се подготви XML файл в съответствие с изискванията на федералния вестник?

1. Таблиците може да съдържат максимум 7 графи.

2. Графиките могат да бъдат само с височина 554 пиксела и ширина 599 пиксела.

3. Числата в таблиците трябва да са „чисти“ – специалните символи като € или $ може да се използват само в отделна графа или трябва да са изнесени в заглавния ред на таблицата.

4. Удебеленият шрифт може да се използва само при заглавия.

5. Не се използва номерация на страниците.

6. Линкове не могат да се използват.

* XML е съкращение за Extensible Markup Language (разширяем маркиращ език) и представлява стандарт, който се използва за съставяне на структурирани документи предимно в интернет. Официалният вестник Bundesanzeiger предоставя XML инструмент за съставяне на файлове.

Като преводаческа фирма, предлагаща цялостни услуги, по Ваше желание ние можем да поемем цялата тази дейност по форматиране вместо Вас и да подготвим превода на Вашия годишен финансов отчет съгласно изискванията на официалния орган за публикуване Bundesanzeiger също и в оригинал. Благодарение на познанията на нашия отдел по преводни технологии и DTP Вие ще спестите време и пари.

С удоволствие ще Ви консултираме относно Вашите преводачески проекти във връзка с подаване на финансови отчети и ще Ви съдействаме при задачите за форматиране от всякакъв вид. Свържете се с нас на телефон 02 980 56 68 или имейл salesbg@evs-translations.com