18.06.2019

Международни финансови стандарти. Финансови преводи за Швейцария

Международни финансови стандарти. Финансови преводи за Швейцария
Международни финансови стандарти. Финансови преводи за Швейцария – EVS Translations

Швейцарският капиталов пазар се радва на особена репутация на световната финансова арена – не на последно място в резултат на член 47 от Швейцарския банков закон. Това е известно в Германия като банкова конфиденциалност, но в Швейцария го наричат конфиденциалност на банковия клиент, защото само клиентът е защитен, а не самата банка. Законът защитава икономическата неприкосновеност на националните, а често и на международни инвеститори, освен ако не съществува допълнително споразумение в рамките на страната.

Втора характеристика, която отличава Швейцария, е нейният езиково фрагментиран пазар с четири национални официални езика: Немски, френски, италиански и реторомански. Въпреки че английският не е сред тези местни езици, той е най-важният чужд език при всички обмени с международни банки и клиенти.

Това прави преводите жизненоважни за осигуряване на ясни и съобразени със закона комуникации. В света на бизнеса професионалните преводи с фокус върху финансите играят важна роля.

Международната финансова отчетност – възможност за отлични постижения в преводаческата индустрия

Не само езиковото многообразие на Швейцария затруднява глобалната финансова комуникация, но и сложната финансова терминология, използвана в банковото дело и на фондовите борси. Има квалифицирани финансови преводачи, специализирани в езиковите изисквания на различните бизнес модели – било то банкови корпорации, кантонални банки, фондови борси, инвестиционни банки или банки за управление на активи. Преводите за финансовия сектор се припокриват и с редица други бизнес дисциплини като спазване на нормативните изисквания, човешки ресурси и връзки с инвеститорите, тъй като преводите на договори, кодекси за поведение, насоки и одити, документи, свързани с човешките ресурси и портфейли на акции са не по-малко важни от превода на годишните доклади на дружествата, регистрирани на фондовата борса. Допълнителни предизвикателства, свързани с финансовата индустрия, включват развитието в областта на FinTech сектора, криптовалутата, изкуствения интелект и големия обем данни.

Много малко преводачи имат възможността да се съсредоточат върху една тематична област и да станат експерти в нея, но именно такива опитни езикови специалисти с усет към детайла трябва да бъдат използвани при силно чувствителни теми като тези. EVS Translations има около 95 специализирани щатни преводачи на ваше разположение. Прочетете коя е причината за отличните им постижения тук.

Международни финансови стандарти, швейцарски и немски общоприети правила за изготвяне на счетоводни отчети – национални или международни счетоводни стандарти

Съгласно член 958г от Швейцарския граждански кодекс, финансовата отчетност трябва да бъде на един от националните езици или на английски. Ако една компания реши да публикува годишния си доклад на немски или английски език например, много вероятно е той да бъде преведен на английски, немски, френски или италиански език за заинтересованите страни и акционерите. Финансовите отчети следват различни финансови счетоводни модели, които осигуряват стандартизация и улесняват сравнението. Тези модели варират в различните страни, като Швейцария изготвя отчетите си в съответствие с швейцарските счетоводни стандарти. В същото време съществуват международни стандарти – IFRS (Международни стандарти за финансово отчитане). Предпочитаните счетоводни стандарти са от съществено значение за преводаческия процес. Когато избирате компания за преводи, трябва да се уверите, че тя разполага с обширни терминологични бази данни във връзка с немския Търговски кодекс, хърватските счетоводни стандарти, Международните финансови стандарти и общоприетите правила за изготвяне на счетоводни отчети. Освен това е важно типичните швейцарски понятия да бъдат разпознати и преведени правилно. Например на немски активите и пасивите са Aktiva и Passiva, а на швейцарски немски се изписват Aktiven и Passiven.

Вашата компания оперира ли в Швейцария и търсите ли надежден и сигурен доставчик на езикови услуги за Вашите финансови комуникации? EVS Translations разполага с един от най-големите екипи от щатни преводачи в региона DACH (Германия, Австрия и Швейцария) – включително с такива, за които немски, френски и италиански са майчин език, което ни позволява да предлагаме всеобхватни решения за превод.

Ще се радваме да ви дадем компетентен съвет. Свържете се с нас на +359-2-980 56 68 или използвайте нашия формуляр за връзка.