17.07.2017

Световен фонд за дивата природа / World Wide Fund for Nature (WWF)

Световен фонд за дивата природа (WWF)
Световен фонд за дивата природа (WWF) – Дума на деня – EVS Translations

Световният фонд за дивата природа WWF, бившето име на World Wide Fund for Nature, e официално създаден на 29 април 1961 г., когато малка група еколози подписват декларация, известна като Манифеста от Морж, с мисията да бъде спряно влошаването на състоянието на природната среда на планетата и за едно бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата. Фондът се настанява в седалището на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) в Морж, Швейцария, като принц Бернхард Нидерландски става първият президент на организацията, а черно-бялата панда – нейно лого.

Вдъхновението за логото идва от една истинска панда – гигантската женска панда Чи-Чи уловена през 1955 г. в Сечуан, Китай и премествана многократно в различни зоологически градини − първо в Москва, после обратно в Китай, после отново в Москва, след това в Източен Берлин, Франкфурт и Копенхаген, която е била собственост на зоологическата градина в Лондон.

Чи-Чи е вдъхновение за семплото, но впечатляващо лого, създадено от сър Питър Скот, описано от автора си по следния начин: „Искахме животното на логото да е красиво, да е заплашено от изчезване, да е обичано от много хора по света заради привлекателните си черти. Освен това искахме животното да въздейства в черно и бяло, за да намалим разходите по отпечатването“.

Семплото лого и намерение полагат основите на най-голямата независима организация за опазване на природата − с над пет милиона привърженици по целия свят, работещи в повече от 100 страни за опазване на биологичното разнообразие, осигуряване на устойчиво използване на възобновяемите природни ресурси и намаляване на замърсяването и разточителното потребление.

Финансирането на WWF стартира със създаването през 1970 г. на тръст, наречен 1001: A Nature Trust, като всеки от неговите 1001 членове внасят по 10 000 долара. И днес фондът все още се финансира предимно от вноски на отделни лица, но в наши дни правителствени източници като Световната банка осигуряват близо 20% от финансирането, а почти 10% идват от корпорации. Един от най-важните инструменти за финансиране на опазването на околната среда е т.нар. „дълг срещу природа“ − иновативно финансиране за устойчиво развитие, при което част от външния дълг се опрощава в замяна на местни инвестиции в мерки за опазване на околната среда.

В момента WWF провежда многобройни инициативи, насочени към шест основни цели − горите, океаните, дивата природа, храната, климата, енергията и сладководните води; и три основни причини за проблемите на околната среда − пазари („трансформиране на международните пазари, така че стоките и услугите да се произвеждат и консумират по устойчив начин, за да се справят с влизането на 2-3 милиарда нови потребители от средната класа през следващите 30 години“), финансиране („отказ от финансови системи, благоприятстващи краткосрочната възвращаемост за сметка на създаване на дългосрочно благосъстояние, което подкрепя приобщаващото развитие и опазването на природните богатства“) и управление („справяне с несправедливата система за глобално управление, при която огромното мнозинство от хора остават без глас и не могат да повлияят на промяната“).

И докато силата на индивидуалния глас може да бъде ограничена, колективният глас може да бъде чут и заедно можем да защитим нашата планета, като възприемем по-устойчив начин на живот и като подкрепим работата на Световния фонд за дивата природа.