11.02.2015

Футуристичен / Futuristic – Дума на деня

Ако сравним предсказанията във филма „Завръщане в бъдещето“ (Back to the Future) как би изглеждал светът през 2015-та със степента, в която технологиите са навлезли в живота ни днес, трябва да признаем, че реалността понякога е по-футуристична от онова, което сме смятали преди няколко десетилетия.

Терминът футуристичен, свързан с предвиждания за бъдещето, е в обръщение едва от 50-те години на 20 век, но думата отбелязва 100-ния си рожден ден тази година.

Прилагателното futuristic (футуристичен) се появява за пръв път в английския език, за да дефинира артистичния авангард и социалното движение, основано в Милано през 1909 г. от италианския поет Филипо Томазо Маринети, прокламирано в неговия „Футуристичен манифест“ (Futurist Manifesto).

Движението, създадено в началото в италианската си версия като Futurismo и известно в английския език като Futurism, си поставя за цел да помете стария свят и да издигне в култ красотата на модерния индустриален живот с неговите развити технологии и урбанистична модерност – красотата на машините, скоростта и мощта – и се разпростира от архитектурата през изобразителното изкуство до продуктите на ежедневието.

През 1915 г. американският изкуствовед Уилард Хънтингтън Райт, по-известен с детективските си романи под псевдонима С. С. Ван Дайн, публикува книгата Modern Painting: Its Tendency and Meaning (Съвременна живопис: Тенденции и значение) изследване на най-значимото движение в изкуството в последното столетие, в което картината от 1912 г. на Албер Глез L’Homme au balcon (Мъжът на балкона) е окачествена като „почти футуристична като замисъл“. Не е изненадващо, че френският художник и философ Албер Глез е и сред основателите на кубизма.

Думата футуристичен запазва значението си на ултрамодерен авангард през следващите пет десетилетия и се отнася за всичко – като се почне от музиката (през февруари 1928 г. британското списание Melody Maker характеризира една песен като „красива футуристична хармония“) до модата (през 1968 г. Джейни Айрънсайд пише в A fashion alphabet (Азбука на модата): Това са дрехи, които са едновременно футуристични и съдържат елементи на старите брони и ризници“).

Като термин, който се отнася за предсказания за бъдещето, както стана дума по-горе, думата футуристичен се появява за пръв път в писмена форма през 1958 г. в декемврийския брой на телевизионното списание на BBC The Listener, в което извеждането на оптичен телескоп в земна орбита или монтирането на подобен телескоп на Луната е наречено „футуристично начинание“. Е, космическият телескоп „Хъбъл“ бе качен в орбита 32 години по-късно, така че спокойно можем да кажем, че живеем във футуристични времена.