20.12.2017

Гурме / Gourmet

Гурме / Гастроном / Gourmet – Дума на деня – EVS Translation
Гурме / Гастроном / Gourmet – Дума на деня – EVS Translation

Френската Haute cuisine или буквално „висока кухня“ се появява като висше изкуство в кулинарията през 17 век, за да се разграничи от обикновената френска кухня с малки, красиви порции от екзотична храна, която не е типична за Франция, и затова е доста скъпа и резервирана само за кралските особи и благородниците.

По това време френските термини gourmet и gourmand се асоциират най-вече с лакомията като един от седемте смъртни гряха. Но всичко се променя с първата публична критика на парижките ресторанти и годишния алманах L’Almanach des gourmands, който Гримо дьо ла Рениер публикува от 1803 г. до 1812 г. Последван от влиянието на Мари-Антоан Карем, което той оказва върху френската висока кухня и неговата енциклопедия L’Art de la Cuisine Française.

През 1820 г. една поема, написана на латински и „свързана с удоволствието от гастрономията и мистериозното изкуство на кулинарията“ е преведена на английски език, за да въведе термина gourmet и да го отнесе към неговите исторически корени: „Думата gourmet се използва отдавна, за да обозначи човек, който, отпивайки няколко капки от сребърна чаша във винарна може веднага да каже от коя държава идва виното и каква е възрастта му“, както и да представи новия му статус: „Гурмето…заслужава най-високото звание на Гастрологията.

И, всъщност, думата gourmet идва от старофренската groumet, в оригинал „дегустатор на вино, служител на винопроизводител“, за да навлезе в английския речник през 16 век със значението на юнга и по-специално такъв, който служи на винен търговец, за да започне да се използва по-късно като синоним на познавач на храната и виното. Множественото число gourmets е записано за първи път през 1835 г., за да иронизира изискания градски гастроном: „Вечерен банкет с наскоро убит елен, изпечен или грилован, само диви пуйки и див мед от дърветата и всичко това изядено с апетит, непознат за градските gourmets.“

Разликата между gourmet и gourmand е определена за първи път през 1898 г. в Dictionary of Phrase and Fable (Речник на фразите и басните) така: „В Англия разликата е следната: a gourmand се отнася повече до количеството, отколкото до качеството, a gourmet е повече качество, отколкото количество.“

Да, противно на всеобщото мнение гурмето или гастрономството е по-малко свързано със самата храна, отколкото с човека, който е субектът и познавачът на добрата кухня. А какъв по-добър начин да разпространите коледното настроение от това да се превърнете в гастроном и да се отдадете на изисканите ястия с любимите си хора!